Olet täällä

Palkitsemistilaisuuteen osallistuneet ryhmäkuvassa.
8.3.2019 - 14:04
Vaasan kaupungin palveluasumisen henkilöstö ja esimiehet tarttuivat toimeen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kaikki kuusi palvelutaloa osallistuivat Dream team –hankkeeseen, jonka merkittävänä lopputuloksena henkilöstötyytyväisyys kasvoi 10 % ja sairauspoissaolot vähenivät viime vuoden aikana.

Sivut