Olet täällä

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat
28.5.2019 - 13:14
Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat toteuttivat opinnäytetöinä opetustapahtumia 3. – 4.12.2018 Laihian yläkoulun terveyspäivässä. 7. luokkalaisille järjestettiin opetustapahtumia nuorten ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä päihteistä, 8. luokkalaisille seksuaaliterveydestä ja 9. luokkalaisille mielenterveyteen liittyen. Opinnäytetyöt ovat osa monivuotista projektia Laihian yläkoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun välillä.
Liito-orava_Matti Laaksonen
23.5.2019 - 16:28
Suojeltu liito-orava on suhteellisen yleinen asukki Vaasan kaupungin kaava-alueilla. Direktiivilajien esiintyminen asema- tai yleiskaava-alueella selvitetään aina etukäteen, mutta suojeluun liittyviä kiistoja voi syntyä silloin, jos liito-oravasta tehdään uusia havaintoja kaavaprosessin loppuvaiheessa. Vaasassa lajin suojelemiseen liittyviä kiistoja pyritään ehkäisemään ennakolta tiivistämällä kaupungin kaavoituksen ja ympäristöviranomaisten yhteistyötä.
Kasvi kämmenellä
21.5.2019 - 13:25
Uusimpien tilastotietojen mukaan, liikenne on eniten päästöjä aiheuttava sektori Vaasassa. Tieliikenteen päästöjä tulisi vähentää 90%, jotta Vaasan kaupunki olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vaasan Yliopiston järjestämässä Vaasan murrosareenassa on määritelty 26 välitöntä muutostoimea kestävämmän liikkumisen ja liikenteen edistämiseksi Vaasassa. 

Sivut