Ohita valikko
Henkilöt täyttävät lomakkeita

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa hakee kotouttamisen kehittämishankkeeseen

Julkaistu: 29.11.2022

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 muun muassa kotouttamishankkeeseen hausta.

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto yhdessä Suomen oikeusministeriön kanssa ovat käynnistäneet Building an inclusive integration approach in Finland – hankkeen. Hankkeessa kehitetään osallistavan kotoutumisen mallia kuntiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa väestöryhmien välisiä suhteita ja tukea maahanmuuttajien parempaa kotoutumista yhteiskuntaan.

Hankkeeseen etsitään seitsemää kuntaa eri puolilta Suomea vuosiksi 2023–2024. Osallistuvat kunnat saavat tukea ja ohjausta muun muassa monialaisen työryhmän perustamiseen, indeksianalyysiin, kotouttamisstrategian tekoon sekä koulutusta ja materiaaleja työn tueksi.

Osallistuminen ei vaadi varsinaista omarahoitusta, mutta edellyttää, että hankkeeseen varataan henkilöstöresursseja muun muassa koordinointiin ja tiedon keruuseen.

Kaupunginhallitus päätti, että Vaasa hakee hankkeeseen. Valinta tehdään hakemusten pohjalta 23.12.2022. Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 14.9.2024.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti jutut.