Ohita valikko
Äiti ja tytär

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa hakee Unicefin Lapsiystävälliseksi kunnaksi

Julkaistu: 29.9.2021

Päivitetty: 5.10.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.2021 muun muassa lapsiystävällistä kuntaa.

Vaasan kaupunki hakee mukaan toteuttamaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallia. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Vaasan kaupungin tavoitteena on saada tukea pehmeiden arvojen huomioimisessa, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten auttamisessa ja monikulttuurisuuden huomioimisessa. Tarkoitus on myös saada välineitä, miten toimia haastavista oloista tulevien lasten ja nuorten kanssa tai miten kuulla alle 13-vuotiaita lapsia tasavertaisina osallisina kunnan hallinnossa.

Kaupunginhallitus päätti, että Vaasa hakee Lapsiystävälliseksi kunnaksi ja nimesi työlle yhteyshenkilöksi sivistystoimen johtaja Christina Knookalan ja koordinaattoriksi Hanna Huhtakankaan. Työlle nimettiin myös monialainen koordinaatioryhmä, johon tulee myös lasten ja nuorten edustajia.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.