Ohita valikko
Havainnekuva Ravilaaksosta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa mukaan osallistavaan energiaprojektiin

Julkaistu: 20.4.2022

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.4.2022 muun muassa osallistumista energiaprojektiin.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n tieteellistä ja teknologista perustaa ja – tukea EU:n kilpailukykyä.

Yksi rahoitushauista koskee projekteja, joissa kuluttajia aktivoidaan energiamarkkinoille, tuottajakuluttaja -toiminnan ja energiayhteisöjen muodostamista ohjataan sekä henkilökohtaista kiinnostusta energiakulutusta ja -tuotantoa kohtaan lisätään.

CitiCom -projektia koordinoi Vaasan yliopisto ja projektiin osallistuu partnereita useista EU-maista. Vaasasta osallistuu Vaasan yliopiston lisäksi Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Vaasan sähkö Oy, Comsel System ja Vaasan kaupunki. Suunniteltuja demokohteita on kolme, joista yksi sijaitsee Sveitsissä ja toinen Espanjassa. Kolmantena demokohteena ja samalla partnerina olisi Vaasan kaupunki. Hankeaika on 4 vuotta ja rahoitushaku sulkeutuu 20.4.2022.

Pilottina Ravilaakso

Vaasan kaupungin työryhmä osallistuisi projektin pilottivaiheeseen, joka toteutetaan Ravilaakson alueella. Kyseessä olisi interaktiivinen 3D-mallinnus, joka mallintaa mahdollisesti käytettäviä energiasovelluksia (mm. mittarit, aurinkosähkö, latauspisteet, sähkönkulutus, kuluttajan energiaoptimointi ja toimet), niiden tehokkuutta, optimointia ja osallistamista.

Vaasan kaupungilla ei ole projektissa taloudellista vastuuta. Projekti edellyttää kaupungilta yhden työntekijän mukanaolon. Projekti tukee Vaasan kaupungin hiilineutraalisuus- ja vähähiilisyystavoitteita.

Kaupunginhallitus hyväksyi, että kaupunki osallistuu partnerina hankehakemukseen.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.