Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Pyöräilijät

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasalaisten mielestä joukkoliikennettä ja pyöräilyä tulisi kehittää

Vaasan kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen ohjelman teon. Toukokuussa järjestimme ohjelmaan liittyvän kyselyn, jolla kartoitimme kaupunkilaisten asenteita ja ajatuksia liikkumisesta. Kyselyyn vastasi yhteensä huikeat 561 henkilöä. Kiitos kaikille vastaajille!

Kysely oli avoinna 9.-23.5. ja siihen pystyi vastamaan joko sähköisesti verkossa tai paperisena yhteispalvelupisteissä. Suurin osa vastaajista oli 30-60 vuotiaita (72%) ja työssäkäyviä (74%).

– Mahtavaa, että kyselyyn vastasi näin suuri joukko vaasalaisia! Oli positiivista huomata, että Vaasassa koetaan tärkeäksi liikenteen päästöjen vähentäminen, kertoo yleiskaavoittaja Jaakko Löytynoja.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 2 kpl 100€ arvoista lahjakorttia pyörähuoltoon. Olemme voittajiin yhteydessä henkilökohtaisesti. Onnea voittajille!

Tiheämmät aikataulut kannustaisivat bussilla matkustamiseen

Kyselyyn vastanneista 85% kertoi olevansa tyytyväinen kävelyn olosuhteisiin ja ulkoilumahdollisuuksiin omalla asuinalueellaan. Vastaajista 56% oli tyytymättömiä joukkoliikenteen toimivuuteen ja 90% oli sitä mieltä, että Vaasan kaupungin tulisi panostaa nykyistä enemmän pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.

– Tämä on selvä viesti siitä, että kaupunkilaisten mielestä pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen pitäisi Vaasassa satsata jatkossa aiempaa enemmän, kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl toteaa.

Kyselyssä vastaajat saivat valita kolme tärkeintä tekijää, jotka kannustavat parhaiten kestävien liikkumismuotojen käyttöön ja jotka vuorostaan vaikeuttavat niiden käyttöä. Vastaajista 68% koki, että joukkoliikenteen tiheämpi vuoroväli kannustaisi parhaiten kestävien liikkumismuotojen suosimiseen. Huonosti sopivat bussireitit tai aikataulut koettiin haasteeksi. 50% oli sitä mieltä, että paremmin kunnossapidetyt kävely- ja pyöräilyreitit kannustaisivat parhaiten kestävien liikkumismuotojen käyttöön.

Suurin osa avoimista kommenteista koski pyöräilyn olosuhteiden sekä joukkoliikenteen parantamista. Osa vastaajista koki huolta keskustan palveluiden katoamista ja pysäköinnin tilanteesta keskusta-alueella.

Katso tarkempi kooste kyselyn tuloksista tästä: Asukaskyselyn tulokset

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vaasan kestävän liikkumisen ohjelman vision ja tavoitteiden laadinnassa. Hankkeen toteuttaa Vaasan kaupunki yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja Traficomin kanssa. Ohjelman teko jatkuu elokuussa kaupungin virkamiehille, viranomaisille ja luottamishenkilöille järjestettävien työpajojen muodossa.

Julkaistu: 08.08.2019