Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Viulu ja piano

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupungin kulttuuritoimijoille korona-avustusta 390 000 euroa

Julkaistu: 18.6.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vaasan kaupungin kulttuurin ja taiteen toimijoille 390 000 euroa koronaviruskriisistä selviytymiseksi. Lisäksi Pohjanmaan alueellisena teatterina toimiva Wasa Teater saa 170 000 euroa.

Vaasalaisista toimijoista eniten avustusta, 300 000 euroa saa Vaasan kaupunginteatteri. Vaasan kaupunginorkesterille myönnetään 60 000 euroa ja kaupungin museoille 30 000 euroa. Kaupungin toimijoiden lisäksi Pohjanmaan ruotsinkielistä laitosteatteria, Wasa Teateria tuetaan 170 000 eurolla.

– Tämä antaa vakaamman taloudellisen pohjan syksyn toiminnalle ja on merkittävä kannustin ministeriöltä, sanoo Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille myönnettiin hakemusten perusteella 14 762 900 euroa, joista Vaasan kaupungin toimijat saivat 390 000 euroa.

Tuesta myös energiaa toiminnan palauttamiseksi

Myönnetyllä summalla opetus- ja kulttuuriministeriö tukee teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, saatavuuteen ja asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

–Toiminnan palauttaminen ja sen kehittäminen vaatii energiaa, jota toimijat varmasti saavat myös lisää tämän tunnustuksen kautta, Knookala jatkaa.

Kaiken kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi kansallisille taidelaitoksille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä taiteen perusopetuksen ylläpitäjille yhteensä 20 682 900 euroa.

Päätöksissä huomioitiin toimijoiden tulonmenetykset, säästöt ja toteutettu toiminta ajalla 13.3.–31.5.2020 sekä jatkosuunnitelmat tulevalle toiminnalle.

Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja. Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 24.4.2020.

 

Lue lisää: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurille-ja-taiteelle-korona-avustuksina-lahes-21-miljoonaa