Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Rantaluontoa kunnostetaan -infotaulu, jossa kerrotaan lyhyesti projektista.

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan niittyalueita ja rantaluontoa kunnostetaan

Julkaistu: 8.1.2021

Luonnon monimuotoisuutta parannetaan maisemallisesti ja ympäristöarvoltaan tärkeällä ranta-alueella Gustavsborgista Suvilahteen. Samalla Vaasan niittyalueita kunnostetaan useassa eri kohteessa. Vaasan kaupungin viheralueyksikkö on saanut hankkeisiin avustusta ympäristöministeriön Kunta-Helmi –elinympäristöohjelmalta.

Gustavsborgin ja Suvilahden välinen ranta-alue on suojeltu arvokkaana ja valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä ja se on erityisen tärkeä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alue on myös vaasalaisten suosituin vapaa-ajan kuntoilureitti lähellä Vaasan keskustaa.

– Ranta-alueen ruovikkoa poistetaan koneellisesti ja miestyövoimin sekä alueelle lisätään lahopuustoa koko rantaviivan osalta niille sopiville paikoille. Myös hyönteisten elinolosuhteita parannetaan muun muassa hyönteishotelleja rakentamalla ja lisäksi vieraslajit, kuten jättipalsamit ja kurtturuusuesiintymät, poistetaan. Tavoitteena on, että rannan monimuotoisuus ja monipuolisuus paranevat entisestään, viheraluehortonomi Leila Roininen kertoo.

Tulevan vuoden aikana kunnostetaan lisäksi niittyalueita eri puolilla Vaasaa.

– Gerbyssä historiallisen omenapuupuiston niittyaluetta tasoitetaan hieman, jotta koneellinen niitto mahdollistuu. Alue on historiallisesti tärkeä ja tarkoituksena on kehittää siitä pikkuhiljaa asuinalueensa luontokohteiden helmi. Alueelle selvitetään myös lammaslaidunnuksen mahdollisuutta ensi kesäksi, Roininen kertoo.

Lisäksi Ruisnevantien pajuttunut niittyalue kunnostetaan asuinalueen lähiniityksi ja Vanhan Vaasan, Suvilahden ja Kotirannan viljelypalstojen reuna-alueita kunnostetaan niittyalueiksi. Vieraslajit hävitetään viljelypalsta-alueiden läheisyydestä ja tarvittaessa ojat muotoillaan esimerkiksi pohjapadoin ja painantein, jotka hidastavat ravinteiden kulkeutumista isompiin vesistöihin. Myös reuna-alueita tasoitetaan ja kuoritaan koneellisen niiton mahdollistamiseksi.

Helmi-elinympäristöohjelmalla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta, parantaa arvokkaiden elinympäristöjen tilaa ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdään esimerkiksi seuraavia tekoja:

  • Suojellaan ja ennallistetaan soita.
  • Kunnostetaan lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidetaan perinnebiotooppeja.
  • Hoidetaan metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidetaan ja kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa, kuten hiekkarantoja.
  • Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lue lisää: https://ym.fi/helmi