Ohita valikko
Äiti ja tytär

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan onnellisuuskyselyn tulokset kertovat sopeutumisesta poikkeusaikaan

Julkaistu: 16.3.2022

Päivitetty: 11.4.2022

Vuoden 2021 lopulla toteutetun Vaasan onnellisuuskyselyn mukaan asukkaiden onnellisuus on toivotusti lisääntynyt. Asteikolla 0–100 vaasalaisten onnellisuutta kuvaava luku on 74. Vuoden 2020 kyselyssä onnellisuusluku oli 73. Vaasa mittaa vuosittain asukkaiden onnellisuutta, koska tavoitteena on olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki.

Vaasalaisten onnellisuus ja elämänmyönteinen asenne jaksavat hämmästyttää psykologian emeritusprofessoria Markku Ojasta. Vaasalaiset yllättivät Ojasen myös vuosi sitten, kun hän analysoi kaupungin ensimmäisen onnellisuuskyselyn tuloksia. Jo silloin arkea varjosti koronaviruspandemia. Joulukuussa 2021 tehty toinen onnellisuuskysely ei kerro vielä Venäjän aloittaman sodan vaikutuksista.

Toiveikkuus ja optimismi auttavat selviytymään vaikeuksista

– Vaasalaisten odotukset tulevaisuudesta ovat säilyneet myönteisinä pandemiasta huolimatta, mikä kertoo sopeutumisesta. Ihmisten myönteisyys on ihmeellinen asia, toteaa tuloksia vertaillut Ojanen.

Tällä hetkellä monien ajatukset ovat pandemiasta siirtyneet Venäjän aloittamaan sotaan ja ukrainalaisten tilanteeseen. Sota voi herättää pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta ja samalla voi tuntua väärältä nauttia elämästä, iloita tai tuntea onnellisuutta

– Pohdimme tarkasti, onko nyt sopiva hetki julkistaa vaasalaisten onnellisuuskyselyn tuloksia. Toivomme kuitenkin, että tämän tutkimuksen positiiviset tulokset voivat luoda uskoa siihen, että myös tästä selviämme yhdessä ja toisiamme tukien – huolehtien omasta ja läheisten jaksamisesta sekä auttaen ukrainalaisia omien mahdollisuuksien mukaan, toteaa Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Onnellisuustutkija Ojanen on tukena ja asiantuntijana Vaasan edistäessä asukkaiden onnellisuutta. Tavoite on kirjattu kaupungin strategiaan.

Lue onnellisuuskyselyn tulokset 2021

Ojanen muistuttaa, että toiveikkuus ja optimismi ovat ihmiselle luontaisia voimavaroja, jotka auttavat selviytymään vaikeuksista.

– Ne ovat onnellisuutta suojaavia asioita. Siksi onnellisuuden tunteita ei tulisi häpeillä, vaikka ympärillä olisi surua ja kärsimystä. Myönteisyys saa ihmiset pitämään huolta itsestään. Onnellinen ja hyvinvoiva jaksaa auttaa myös muita, hän korostaa.

Onnellisuuskyselyn mukaan enemmistö (77 %) vaasalaisista luottaa tilanteen palautuvan pandemian jälkeen entiselleen. Kielteisten kokemusten määrä on hieman vähentynyt. Sen sijaan odotus pitkäaikaisista kielteisistä vaikutuksista on lisääntynyt.

– Usko omaan kykyyn vaikuttaa onnellisuuteen on hiukan heikentynyt, mikä lienee niin ikään pandemian seurausta, Ojanen arvioi.

Tarinoita ja oivalluksia asukkaiden onnellisuudesta

Verkossa toteutettuun Vaasan onnellisuuskyselyyn vastasi kaikkiaan 1081 vaasalaista. Edellisen vuoden kyselyssä vastaajia oli 478.

– Vastaajamäärän huima nousu kertonee siitä, että tavoitteemme onnellisista asukkaista näkyy konkreettisesti kaupunkilaisille. Viime vuonna halusimme tuoda esiin asukkaiden tarinoita ja oivalluksia onnellisuudesta, ja sitä kautta jakaa onnellisuutta mahdollisimman laajalle – myös Vaasan ulkopuolelle. Tämän toteutimme etsimällä minidokumenttisarjassa Vaasan seudulta maailman onnellisimman ihmisen. Sen lisäksi tietysti kaikissa kaupungin
palveluissa tähtäämme asukkaiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisäämiseen, kertoo Häyry.

Vuosittainen onnellisuuskysely selvittää ja mittaa paitsi vaasalaisten kokeman onnellisuuden tasoa myös asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin. Kyselyssä 67 prosenttia arvioi kaupungin kehittyvän tällä hetkellä parempaan suuntaan.

– Vaasan kaupunki ja useat palvelut saivat parempia arvioita kuin edellisessä kyselyssä. Palveluissa suunta on kauttaaltaan myönteinen, erityisesti työllisyyspalveluissa, mutta toki parantamisen varaa on edelleen, Ojanen kertoo.

Elinympäristöllä ajatellaan olevan suuri merkitys ihmisten onnellisuuteen. Suomi on yltänyt YK:n listauksessa maailman onnellisimmaksi maaksi jo neljänä vuonna peräkkäin. Seuraavaa Maailman onnellisuusraporttia odotetaan julkistettavaksi 18. maaliskuuta.

– On kiinnostavaa nähdä, mikä on Suomen sijoitus tänä vuonna ja miten YK viestii onnellisuudesta. Onpa Suomen sijoitus mikä tahansa, Vaasan työ asukkaiden onnellisuuden eteen jatkuu, muistuttaa Häyry.

Onnellisuusvarkaat heikentävät onnellisuutta

Onnellisuusprofessori Markku Ojanen käyttää nimitystä “onnellisuusvarkaat” asioista, jotka heikentävät ja vaikeuttavat ihmisten onnellisuutta. Kuormittavimmat tekijät liittyvät usein lähipiiriin.

– Vaasan kyselyn mukaan vaasalaisten pahimpia onnellisuusvarkaita ovat edelleen sairaudet ja vammat, liiallinen herkkyys ihmisten teoille ja puheille, raskaat menetykset ja nykyajan kulttuurin tehokkuuspaineet, Ojanen kertoo.

Onnellisuuden tavoittelun keinoista suosituimpana pysyi ymmärrys pienistä ja satunnaisista arjen ilon hetkistä. Vaasalaiset pitävät tärkeänä myös myönteistä ajattelua. Asukkaat ovat kyselyssä jakaneet omia tapojaan kokea onnea. Näitä on koottu Vaasan verkkosivulle maailmanonnellisinkaupunki.fi.

Taustaa ja tietoa tutkimuksesta:

Tutkimus toteutettiin kaikille avoimena verkkokyselynä 1.–17.12.2021 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn vastasi 1081 vaasalaista kaikista ikäryhmistä. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä, joten kyseessä ei ole satunnaisotos. Vertailu kaupunkilaisia kuvaaviin keskeisiin taustamuuttujiin (koulutus, ikä ja ammatti) kuitenkin osoitti, että tulokset edustavat hyvin vaasalaisia.

Ikäjakaumaltaan vastaajien jakauma kuvaa melko hyvin vaasalaisten ikäjakaumaa. Naiset sen sijaan olivat kyselyssä yliedustettuina, mikä on normaalia avoimissa kyselytutkimuksissa. Kyselyn aihe saattoi olla myös sellainen, joka kiinnosti enemmän naisia.

Kyselyn tulokset analysoi onnellisuutta tutkiva emeritusprofessori Markku Ojanen. Kysely toistetaan vuosittain, jotta voidaan seurata asukkaiden onnellisuuden kehittymistä