Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkivät päiväkodissa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasassa alkaa syksyllä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Julkaistu: 23.2.2021

Vaasan kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024.

Kaksivuotista esiopetusta pääsee elokuusta alkaen kokeilemaan osa vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä vaasalaisista lapsista, jotka täyttävät viisi vuotta tänä tai ensi vuonna. Normaalisti esiopetus alkaa 6-vuotiaana.

Ne Vaasan varhaiskasvatuksen yksiköt, joissa kokeilu alkaa elokuussa, valitaan kevään aikana ja niistä tiedotetaan lisää myöhemmin sekä suoraan perheille että laajemmin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee satunnaisotannalla ne toimipaikat, joissa Vaasassa tullaan järjestämään kaksivuotista esiopetusta. Meillä kokeiluun osallistuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja, kertoo palvelupäällikkö Hanna Valkeinen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksesta.

Esiopetus on perheille maksutonta. Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on myös velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin.

Tavoitteena vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa

Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

– Kokeilussa selvitetään myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja ja saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen, kertoo Valkeinen.

Ministeriön kokeiluun valittiin satunnaisotannalla mukaan yhteensä 105 kuntaa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Vaasasta kokeilussa on mukana sekä kaksivuotiseen esiopetuksen osallistuvia 5-vuotiaita, että verrokkiryhmiä, joissa 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksessa. Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta 10 000 lasta.

Leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, joka on luettavissa opetushallituksen verkkosivuilta.

Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

– Tämän opetushallituksen suunnitelman pohjalta Vaasa laatii oman paikallisen kokeiluopetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön kokeilutoimipaikoissa elokuussa 2021, kertoo Valkeinen.