Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vammaisneuvosto on nimitetty

Julkaistu: 26.10.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.10.2021 muun muassa vammaisneuvostoa.

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kunnanhallituksen asetettava vammaisneuvosto, joissa vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus.

Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Kaupunginhallitus valitsi 30.8. kaupunginhallituksen edustajaksi ja samalla neuvoston puheenjohtajaksi Anne Salovaara-Keron ja hänen varajäsenekseen Ulla Granforsin.

Kaupunginhallitus nimesi 25.10. vammaisneuvoston jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet toimielinten ja järjestöjen tekemien esitysten mukaisesti toimikaudelle 2021-2023 seuraavasti:

Heidi Svartsjö, varajäsen Elli Uusi-Kokko
Oili Airaksinen-Rajala, varajäsen Johanna Kauppinen
Aira Helala, varajäsen Pauliina Pasanen
Mira Bäck, varajäsen Jasmin Granholm
Aatu Puisto, varajäsen Harri Vallin
Heikki Keränen, varajäsen Leena Tulimaa
Seppo Korpi, varajäsen Peter Remahl
Ritva Hagelberg, Vasa Svenska Synskadade rf Pohjanmaan näkövammaiset ry,
varajäsen Sofi Djupsjöbacka, Vasanejdens epilepsiförening
Eeva Simons, Vaasan Seudun Invalidit,
varajäsen Elina Levijoki, Pohjanmaan Lihastautiyhdistys ry
Jorma Rantala, Vaasan Kuurojenyhdistys ry,
varajäsen Isa-Maria Söderudd, Vaasan Mielenterveystoiminnan Tuki ry:n
Teijo Gunell, De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden,
varajäsen Raili Koskinen, Vaasan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Kurt Jäntti, Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry,
varajäsen Jukka Heiskanen, Vaasanseudun neuroyhdistys

Lue lisää vammaisneuvostosta. 

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.