Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapsi keinuu

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita koronatartuntojen estämiseksi 

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa noudatetaan viranomaisten antamia valtakunnallisia hygienia- ja toimintaohjeita. Tavoitteena on välttää koronatartuntojen leviämistä.

Toimintaan tutustuvat perheet:

 • Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua varhaiskasvatukseen järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.
 • Tutustuminen voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa.
 • Vain yksi huoltaja ja lapsi kerrallaan voivat tutustuvat varhaiskasvatuspaikan sisätiloihin.
 • Tutustumiset tulee porrastaa, ettei yhtä aikaa ole paikalla useita perheitä.

Toimenpiteet kontaktien minimoimiseksi:

 • Jos mahdollista, pidetään lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempänä koko päivän ajan huomioiden henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku.
 • Lapsiryhmän toiminta jaetaan mahdollisuuksien mukaan pienryhmiin päivän aikana.
 • Kontaktien määrä minimoidaan järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkona. Ulkoilua porrastetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta pidämme huolen, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Ruokailussa huomioidaan hygienia, ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä.

Sairaana ei päiväkotiin tai perhepäivähoitoon

 • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsi sairastuu päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ollessaan, oireinen lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa, ja vanhempiin otetaan pikaisesti yhteyttä.
 • Hengitystieinfektion oireista (mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky) kärsivä lapsi kannattaa viedä herkästi koronavirustestiin ottamalla puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle. Vanhemmat vastaavat lapsen viemisestä testiin.
 • Mikäli lapselle on tehty koronavirustesti ja se on negatiivinen sekä oireilu selvästi vähenemässä, voi lapsi palata varhaiskasvatukseen, jos vointi on muuten hyvä.

Hygieniasta huolehditaan tehostetusti

 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.  Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Huoltajat pesevät lapsen kädet päiväkotiin tai perhepäivähoitoon tultaessa.
 • Opastamme lapsia yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Jokaisessa käytettävässä tilassa huomioidaan tehostettu siivous ja puhtaanapito.
 • Lelujen pesuun ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Matkustaminen ja omaehtoinen karanteeni

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaan matkustusrajoituksia koskevista maista palaavien on noudatettava 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.
 • Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.
 • Lue THL:n ohje matkustamista ja koronapandemiaa koskien.

Vanhempainillat ja vasu-keskustelut

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
 • Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa pohditaan tapaamisille uusia järjestämistapoja, kuten esim. vanhempainillat ulkotiloissa tai etäyhteyden välityksellä.
 • vasu-keskusteluissa (varhaiskasvatussuunnitelma) huomioidaan etäisyydet ja hygieniaohjeistukset ja pohditaan etäyhteydellä järjestämisen mahdollisuuksia.

Julkaistu: 14.08.2020