Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaskiluodon osayleiskaava etenee valtuustoon

Julkaistu: 23.9.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.9.2022 muun muassa Vaskiluodon kaavoitusta.

Osayleiskaavan päätavoitteena on kehittää Vaskiluotoa yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta, yhteen sovittaen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset. Alueen asumis-, virkistys-, matkailu- ja teollisuuskäyttö sekä työpaikat, palvelut ja satamatoiminta tulee turvata. Samalla niiden kehittämistarpeet on huomioitava. Alueelle on myös luotava edellytykset kaupunginosakeskukselle. Saaren oma identiteetti tulisi tunnistaa ja sitä vahvistaa.

Osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä 15.11. – 23.12.2021. Yleisötilaisuus järjestettiin 23.11.2021. Kaavaehdotuksesta jätettiin 14 lausuntoa ja yhdeksän mielipidettä.

Palautteissa suurin esille tullut asia oli Suomen Sokerin alueen asutuksen ja viereisten laitosten yhteensovittamishaaste, joka on vaatinut lisätyötä ja korjauksia kaavaehdotukseen.

Kaavaselostuksessa kaavan taustatiedot täydennettiin kulttuurihistoriallisen selvityksen, alueen arkeologisen potentiaalin esiselvityksen, meriuposkuoriaisten, suuronnettomuusriskien, Seveso-laitosten ja niiden konsultointivyöhykkeiden sekä veneväylän siirtämisen osalta.

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa muutosten vuoksi uudestaan nähtäville.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Vaskiluodon osayleiskaavaehdotuksen.

Valtuusto käsittelee kaavaa kokouksessaan 10. lokakuuta.

Voit tutustua kaavaan täällä.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.