Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Yrittäjille ja yhdistyksille helpotusta kaupungin vuokriin ja maksuihin

Julkaistu: 6.4.2020

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta Vaasan kaupungin omistamissa tiloissa toimivat yrittäjät ja yhdistykset voivat anoa maksulykkäystä tilavuokriin. Kaupungin sulkemista tiloista ei peritä vuokria tai maksuja. Maanvuokrissa maksuaikaa pidennetään kesäkuulle. Maksuihin on mahdollista anoa helpotuksia, mikäli yrityksen tai yhdistyksen maksukyky on selkeästi heikentynyt koronatilanteesta johtuen.

Koronavirustilanteen johdosta Vaasan kaupungin omistamissa tiloissa toimiville yrittäjille voidaan antaa maksulykkäystä vuokranmaksusta 3-6 kuukautta yrittäjän aloitteesta. Vuokrat lisätään tilanteen palautuessa normaaliksi kuukausivuokriin vähitellen siten, että kaikki huojennetut vuokrat on maksettu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yrittäjien tulee laatia vapaamuotoinen, perusteltu hakemus vuokranantajalle, jonka kanssa vuokrasopimus on laadittu. Jokainen hakemus ja tapaus käsitellään erikseen ja tehty vapautuspäätös sekä takaisinmaksusuunnitelma liitetään vuokrasopimukseen. Kaupungin (mukaan lukien muun muassa Talotoimi) lisäksi vuokranantajia ovat Palosaaren Yrityskeskus Oy ja Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä.

Suljetuista tiloista ei peritä vuokraa

Vuokraa ei peritä valtioneuvoston määräyksestä suljettuina olevien tilojen osalta siltä ajalta, kun tilat ovat suljettuina. Myös vastaavat tilat, joissa yritystoiminta tosiasiallisesti on estetty kaupungin (ja valtion) toimesta, ei vuokraa peritä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kirjastot, jäähalli, Elisa-stadion ja koulujen liikuntatilat.

Niiltä tiloissa toimivilta yrittäjiltä, joiden liiketoiminta jatkuu, vuokra peritään normaaliin tapaan. Vuokranmaksuvelvoitteen lakkaamisesta on kirjallisesti sovittava vuokranantajan kanssa.

Maksuaikaa maanvuokriin ja muihin maksuihin

Kaupunki laskuttaa maanvuokrat kaksi kertaa vuodessa. Kevään osalta maksuaikaa annetaan kesäkuulle asti ja maksuaika on poikkeuksellisesti 60 päivää. Maanvuokriin on mahdollista sopia myös erillisiä maksusuunnitelmia. Maksuista on sovittava kaupungin kanssa.

Mikäli yhteisön maksukyky on heikentynyt koronatilanteesta johtuen, Vaasan kaupunki voi myöntää lisämaksuaikaa yhteisön aloitteesta. Perustellusta ja painavasta syystä Vaasan kaupunki voi myös myöntää vapautuksen maksusta. Vapautuksen myöntämisestä päättää kaupunginhallituksen yleisjaosto, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tai yksittäistapauksessa mahdollisesti muu toimivaltainen Vaasan kaupungin viranomainen.

Tukea yrityksille ja yrittäjille on tarjolla. Vasek on kerännyt tietoa yrittäjille sivuilleen www.vasek.fi