Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1067: Klemettilän iso kolmio

ak1067_kuvitus.jpg
Kaupunginvaltuusto on 3.9.2018 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka koskee 4. kaupunginosan tontteja 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14 sekä suojaviher- ja katualueita. (maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §)

 

LIITTEET

 

kaavakartta

kaavaselostus

Lisätiedot