Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1073: Länsiniityn tarkistus

ak1073_havaiinekuva_leikattu.jpg
Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on 18.9.2018 hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka koskee 41. kaupunginosan kortteleita 1, 3-9 sekä katu- ja lähivirkistysalueita. (maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §)

LIITTEET

 

kaavakartta | plankarta 

kaavaselostus

planbeskrivning

VAIHEET

 

vireille 20.3.2018

luonnos 20.3.2018

ehdotus 16.-31.8.2018

hyväksytty 18.9.2018

lainvoima 2.11.2018