Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1073: Länsiniityn tarkistus

ak1073_havaiinekuva_leikattu.jpg
Länsiniityn tarkistus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. Kaavamuutos laaditaan kaupungin omasta aloitteesta asemakaavoitetulle Länsiniityn alueelle. Kaavamuutoksella tarkistetaan lähinnä pientalotonttien rakentamistapaa koskevia kaavamääräyksiä sekä yksittäisiä tonttirajoja. Kaavan tarkoituksena on helpottaa pientalorakentajien suunnittelu- ja rakentamistyötä ja lisätä erilaisten talomallien rakentamismahdollisuuksia.

 

LIITTEET

 

kaavakartta

kaavaselostus

havainnekuva

VAIHEET

 

vireille 20.3.2018

luonnos 20.3.2018

ehdotus 

hyväksytty

lainvoima