Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1086: Laajametsän suurteollisuusalue

ak1086.jpg
Kaupunginvaltuusto on 8.10.2018 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka rajautuu rautatiehen, Vaasan ja Mustasaaren kuntarajaan, Itäiseen Runsorintiehen ja Kivimetsäntiehen. (maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §)

ASIAKIRJAT

 

planbeskrivning

kaavaselostus

kaavakartta | plankarta

havainnekuvat | illustration

VAIHEET

 

vireille 16.10.2017

luonnos 8.2.-9.3.2018

ehdotus 1.31.8.2018

hyväksytty 8.10.2018

lainvoima 28.11.2018

Lisätiedot