Olet täällä

Tietoa kaupungista

Alueellinen kehittäminen ja edunvalvonta

Alueellisesta kehittämisestä vastaavat Suomessa valtio ja kunnat. Sen yleiset tavoitteet on esitetty mm. aluekehittämislaissa ja valtioneuvoston kehittämistavoitepäätöksissä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnan tasolla lähinnä maakunnan liitto ja Ely –keskus.

Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Kaupunki pyrkii aktiivisesti eri keinoin vaikuttamaan itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

Aluekehittämistyö edellyttää laajaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aluekehitystyötä tekevän valtion sektorihallinnon, kunnallisten keskusjärjestöjen, muiden keskuskaupunkien että paikallistason aluekehittäjien, naapurikuntien, alueella toimivien koulutuslaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten sekä myös kaupungin oman organisaation toimijoiden kanssa. Työ sisältää asiavalmistelua kaupungin johdolle ja kaupunginhallitukselle, joiden vastuulle alueellisen kehittämisen ja edunvalvonnan kysymykset kuuluvat.

Kaupungin edustajat ovat mukana kansallisissa verkostoissa ( mm. TEM:n kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen suurkaupunkijaosto sekä Kuntaliiton kaupunkipolitiikan asiantuntijaryhmät). Kaupunki  vastaa myös seutuyhteistyön ( kymmenen kunnan Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunta ja kunnanjohtajakokoukset, joissa puheenjohtajat ja sihteerit Vaasasta) käytännön toiminnan järjestelyistä. Kaupunki on hyväksytty valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliseen kasvusopimusmenettelyyn, jossa kaupunki toimii paikallisena koordinaattorina ja valmistelijana samoin kuin INKA (innovatiiviset kaupunkiseudut) –hankkeessa. Kaupungin johdolla on laadittu mm. seudullinen rakennemallisuunnitelma ja seudullinen elinvoimastrategia. Kaupungin panos on ollut merkittävä sekä PARAS –lainsäädännön että myöhemmin kuntarakennelain mukaisessa selvitys- ja valmistelutyössä.