Olet täällä

Tietoa kaupungista

Alvar-palvelu Vaasassa

Kuva Alvar-sanasta
Alvar-kuvapuhelinpalvelun avulla useat kotihoidon ja Ikäkeskuksen asiakkaat saavat kotihoidon palveluja, viriketoimintaa, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

Palvelu on merkittävä valtakunnallisesti, sillä vain Vaasassa videokuvapalvelua tuottavat yhdessä sekä kotihoito että Ikäkeskuksen viriketoiminta, fysioterapia ja geriatrian poliklinikka.

Kotihoidon palvelut

Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta hoitajat tekevät osan kotihoidon käynneistä virtuaalisesti. Kun hoitajan on aika tavata asiakas, hän soittaa asiakkaalle ja yhteys avautuu. Hoitaja keskustelee asiakkaan kanssa, mitä seuraavaksi tehdään.

Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta asiakasta ohjataan toimimaan itsenäisesti kotonaan. Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen kanssaan sovittuihin palveluihin. Alvar-palvelun kautta ei kuitenkaan hoideta kaikkia kotihoidon käyntejä.

Kuntoa ylläpitävää ohjelmaa, viriketoimintaa ja muistin ylläpitoa

Alvar-palvelussa on tarjolla joka viikko fysioterapeuttien jumppahetkiä. Palveluun on tallennettu asiakkaiden käyttöön kuntoa ylläpitäviä ohjelmia, kuten tuolijumppa. Alvar-palvelussa asiakas pääsee kuvapuhelimen kautta viriketoiminnan ohjaajan tai muun henkilön mukaan, vaikka merenrantaan tai askartelemaan.

Alvar-palvelun tuokiot ovat vuorovaikutteisia ja niiden sisältöjä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Kotihoidon ja Ikäkeskuksen työntekijöillä on käytössään studio ohjelmien kuvaamiseen.

Suunnitteilla on myös muistipoliklinikan tuottamaa ohjelmaa muistin ylläpitämiseksi. Palvelussa on mukana myös Vaasan kaupungin muita yksiköitä, kuten päiväkoteja ja kouluja. Lisäksi yhteistyötä tehdään yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Ohjelmaa tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kotihoidossa asiakkaita palvellaan heidän äidinkielellään.

Teknistä osaamista ei tarvita

Palvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti Vaasan kaupungin kotihoidon ja Ikäkeskuksen palvelujen piirissä oleville ikäihmisille. Alvar-palvelua kokeilevat tällä hetkellä myös omaishoidossa olevat ikäihmiset ja heidän omaishoitajansa. Palvelua voi käyttää asiakas, joka voi puhua ja liikkua huoneistossaan.

Teknistä osaamista ei tarvita. Laitteet sijoitetaan asiakkaan kotiin niin, että laitteista näkee esimerkiksi olohuoneen tai keittiön sopimuksen mukaan. Laitteet asennetaan niin, että ne istuvat kodin sisustukseen, eivätkä haittaa asiakkaan liikkumista.

Lisätietoa palvelusta:

Sairaanhoitaja ja asiakasvastaava Katja Ketola
Puh. 040 763 5317
katja.ketola@vaasa.fi

ts. Palveluvastaava Tuija Nyby
Puh. 040 536 9024
tuija.nyby@vaasa.fi