Olet täällä

Tietoa kaupungista

Arviointi ja tilintarkastus

Arviointi ja tilintarkastus

Arviointi ja tilintarkastus

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja JHT-tilintarkastajayhteisö. Tarkastustoimi muodostaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen.

Tarkastuslautakunnassa on 9 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakuntaa avustavassa tarkastusyksikössä on 2 viranhaltijaa.