Ohita valikko
Katunäkymä Vaasassa

Puunkaatolupa

Asemakaava-alueella tapahtuviin puun kaatoihin tarvitaan lupa. Puunkaatolupia myönnetään yleisille alueille ja kaupungin omistamille vuokratonteille.

Itse omistetuilla tonteilla lupaa ei yleensä tarvitse hakea. Puun kaato tapahtuu tontin omistajan vastuulla. Jos puunkaatotyöstä aiheutuu merkittäviä muutoksia kaupunkikuvalle tai puunkaato sijoittuu suojellulle asemakaava-alueelle, tulee tontin haltijan hakea maisematyölupa. Huomioikaa maisematyölupaan liittyvät säädökset.

Puunkaatolupaa hakee tontin haltija.

Kaupungin omistamilla vuokratonteilla puunkaatolupa tulee anoa etukäteen Vaasan kaupungin viheralueyksiköstä. Puunkaatolupia ei käsitellä heinäkuussa. Puunkaatolupaa haetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Puunkaatolupa on voimassa toistaiseksi. Jos tontin haltija muuttuu tai puunkaatolupaan liittyvät tarpeet muuttuvat, tulee tontin haltijan hakea uutta lupaa.

Puunkaatoluvan myöntää Vaasan kaupungin viheralueyksikkö. Lupa-asioissa voit ottaa yhteyttä Vaasan kaupungin viheralueyksikön metsätalousinsinööriin tai metsätalousteknikkoon.

Ota yhteyttä