Ohita valikko

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Vaasan rakennusvalvonnan ja kaupungin arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä piirustuksia. Lupa-asiakirjat/piirustukset haetaan tilauksesta arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun ne ovat nähtävillä. Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa toimiston aukioloaikoina. Arkiston asiakirjoja et voi saada ulkopuolelle lainaan.

Arkistotilaukset

Vanhojen lupa-asiakirjojen ja piirustusten tiedustelut ja tilaukset lähetetään rakennusvalvonnan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen: rakennusvalvonta.asiakaspalvelu(at)vaasa.fi.

Tiedustelussa pitää olla mukana:
* haettavan kohteen kiinteistötunnus
* yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
* haettavan kohteen osoite.
Hakua nopeuttaa, jos tiedossa on myös alkuperäinen luvan hakija sekä luvan hakuvuosi tai lupatunnus.

Tietopyyntö on maksuton. Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Edellä mainittu palvelu on maksullista. Asiakirjat lähetetään tarvittaessa kopioitavaksi kopiolaitokselle maksua vastaan.

Yhteystiedot
  • Lupa-assistentti Marita Mattfolk 0400 747 334

  • Lupa-assistentti Sini Mauno 040 778 1425

  • Palvelusihteeri Kristina Tuomisto 040 548 2938