Ohita valikko
Nainen maalaa seinää

Poikkeaminen asemakaavasta

Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kaupunki voi kuitenkin myöntää erityisestä syystä poikkeamisen asemakaavan määräyksistä tai muista rajoituksista.

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Poikkeamista ei saa esimerkiksi aiheuttaa haittaa tulevalle kaavoitukselle, vaikeuttaa luonnon tai rakennusperinnön suojelemista tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Poikkeamista haetaan kirjallisesti, mutta asiasta kannattaa tiedustella etukäteen kaavoituksesta. Poikkeamispäätöksen tekee Rakennus- ja ympäristölautakunta.

Kaavoituksen taksat löytyy tästä.

Kaavoituksen kanslia