Ohita valikko

Erityissuunnitelmat ja selvitykset

Lupapäätöksen lupaehdoissa määritellään, mitä erityissuunnitelmia ja selvityksiä rakentajan/rakennuttajan tulee toimittaa rakennusvalvontaan. Suunnitelmat/selvitykset on toimitettava yleensä ennen ko. työhön ryhtymistä.

Mikäli lupa on haettu sähköisen asiointijärjestelmän kautta, myös erityissuunnitelmat toimitetaan sähköisesti PDF/A-muodossa. Jos lupaa on haettu paperihakemuksella, toimitetaan erityissuunnitelmat paperimuodossa alla olevien ohjeistusten mukaisesti.

Rakennesuunnitelmat

Rakennusvalvontaan toimitetaan yksi (1) sarja A4-kokoon taitettuja rakennepiirustuksia ja -laskelmia.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

Vesi- ja viemärisuunnitelmat liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen vesi- ja viemäritöiden aloittamista A4-kokoon taitettuina ja seläkkein varustettuina.

Lue/tulosta tarkempi ohje: Vesi- ja viemärisuunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan & Vesi – ja viemäriverkkoon liittyminen (pdf)

Ilmanvaihtosuunnitelmat (IV-suunnitelmat)

Rakennusvalvontaan toimitetaan yksi (1) sarja A4-kokoon taitettuja, seläkkein varustettuja pohjapiirustuksia ilmanvaihtolaitteistosta.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Rakennuslupapäätökseen kirjataan kosteudenhallintaan liittyvät vaadittavat toimenpiteet. Erillinen kosteudenhallintasuunnitelma vaaditaan erikoissuunnitelmana uudisrakennuksissa kolmen tai useamman asunnon kohteissa ja vastaavan kokoisissa kohteissa. Korjausrakentamisessa harkitaan tarve kosteudenhallintasuunnitelmaan kohteen kosteusteknisen vaativuuden mukaan.

Käytettäessä Kuivaketju10-toimintamallia (https://kk10.rala.fi) se riittää eikä muuta suunnitelmaa tarvita.

Lue lisää: Rakennusten kosteudenhallinnan seuranta rakennuslupaprosessissa

Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma tulee toimittaa rakennusvalvontaan sähköisesti PDF/A-muodossa.

Suunnitelman voi tehdä rakennuksen piirustuksiin, joihin merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä palokatkotyyppi, kirjain- ja numerotunnus. Piirustuksia täydentävissä detaljipiirroksissa esitetään kukin läpivienti reunaehtoineen; sallitut läpivietävät johdotukset mahdollisine reuna- ja keskiöetäisyyksineen, läpivientiaukkojen sallitut koot, osastoivien rakenteiden materiaalit ja paksuudet.

Toteutusasiakirjat ja käytettyjen rakennustuotteiden tarkastus- ja huolto-ohjeet liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Lue lisää:  Rakennusten palokatkot