Ohita valikko

Laadunohjaus

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta järjestää vuosittain laadunohjausiltoja uusille pientalorakentajille.

Laadunohjauksella tuetaan ja helpotetaan laadukkaiden ja kestävien valintojen tekemistä ja rakennus- ja suunnitteluprosessin käynnistämistä. Tilaisuuksissa jaetaan informaatiota rakennusluvan hakemisesta, suunnitteluun liittyvistä asioista sekä rakentamisen aikaisesta toiminnasta.

Luennot 2019

Marraskuu 2019

“Omat laatutavoitteet – tilasuunnittelu”

Pientalosuunnittelijoiden työnjako | Paula Frank, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

Asemakaavat ja asemakaavamääräykset | Oliver Schulte-Tigges, Vaasan kaupungin kaavoitus

Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

“Omat laatutavoitteet – kosteudenhallinta, sisäilman laatu, energiatehokkuus, tontin korkeusasemat”

Vihreä, viihtyisä piha – näkökulmia pihasuunnitteluun| Anni Vainio, Vaasan kaupungin kaavoitus

Paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos

Sähköinen luvanhaku | Sini Mauno, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

Tontin korkeusasemat | Juha Koivusalo, WasaPlan

Kosteudenhallinta ja sisäilman laatu | Mika Korpi, FCG

Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK

 

Vaasan kaupungin kiinteistötoimi
Vaasan Vesi
Vaasan Sähkö
Vaasan kaupungin kuntatekniikka
Stormossen

 

Tammikuu 2019

“Omat laatutavoitteet – kosteudenhallinta, sisäilman laatu, energiatehokkuus, tontin korkeusasemat”

Paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Sähköinen luvanhaku | Mari Helala, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Tontin korkeusasemat | Juha Koivusalo, WasaPlan
Kosteudenhallinta ja sisäilman laatu | Mika Korpi, FCG
Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK

“Omat laatutavoitteet – tilasuunnittelu”

Pientalosuunnittelijoiden työnjako | Paula Frank, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

Materiaalia aiemmilta vuosilta

Luennot 2017

“Omat laatutavoitteet – Kosteudenhallinta, sisäilman laatu, tilasuunnittelu”

Asemakaavamääräykset | Oliver Schulte-Tigges, Kaavoitus, Vaasan kaupunki
Kosteuden hallinta | Tapani Hahtokari, VAMK
Sisäilman laatu | Mika Korpi, VAMK
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

”Laatua rakentamiseen – Energiatehokkuus”

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Pientalosuunnittelijoiden työnjako| Jorma Hoffrén, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Sähköinen lupa-asiointi | Sari Manninen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK

Luennot 2016

“Omat laatutavoitteet – Energiatehokkuus, kosteudenhallinta”

Energiatehokkuus | Mauritz Knuts, VASEK
Kosteuden hallinta | Tapani Hahtokari, VAMK

“Omat laatutavoitteet – Sisäilman laatu, tilasuunnittelu”

Sisäilman laatu | Mika Korpi, VAMK
Tilasuunnittelu | Juha Jääskeläinen, Vaasan kaupungin rakennusvalvonta

”Laatua rakentamiseen – infotilaisuus rakentajille”

Pientalosuunnittelijoiden työnjako
Tontinvaraus | Pertti Onkalo, Vaasan kaupungin kiinteistötoimi
Rakentajan info | Nina Lindman, Stormossen
Tontin liittyminen katuun ja viheralueisiin | Juho Kriikkula, Kuntatekniikka
Sähköliittymät | Timo Riiki, Vaasan sähkö
Pelastuslaitos ja paloturvallisuus | Mikko Ahola, Pohjanmaan pelastuslaitos
Luennot 2015

Kiinteistötoimi
Vaasan Vesi
Vaasan Sähkö
Pelastusviranomaiset
Stormossen
Pientalojen suunnittelu

Kosteuden hallinta

Sisäilman laatuTilasuunnittelu

Reelor loppuraportti (Rakennusten energiatehokkuus – Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa
Oulun rakennusvalvonta
Pientalon laatu -ohjelma
RTY esitys