Ohita valikko
Moderni talo

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Kaavoitus on suljettu 3.–28.7.2023 eikä virkamiespäätöksiä tehdä heinäkuun aikana. Täydelliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa kaavoitukselle 29.5.2023 mennessä, jotta ehdimme käsitellä lupa-asiasi ennen kesätaukoa.

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiselle tarvitaan asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella kun on odotettavissa yhdyskuntakehitystä, joka vaatii tarkempaa suunnittelua sekä alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ympäristöhaittoja. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan myös rakentamiselle, jonka ympäristövaikutukset edellyttävät kattavampaa arviointia kuin tavallinen lupamenettely.

Jos suunnittelet rakentamista rannalle, siirry suunnittelutarve ranta-alueella -sivulle.

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Edellisestä poiketen Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus. Suunnittelutarvealueista voit lukea lisää maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:stä ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla 137 §:stä. Tutustu myös Vaasan kaupungin rakennusjärjestykseen ja Vaasan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille ja muille intressiryhmille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 85 € / naapuri.

Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa (voimassaoloaikaa ei voida jatkaa). Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Rakennus- ja ympräristölautakunnalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei se aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakentamisen tulee sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista.

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33), joiden tavoitteena on edistää asemakaavoitusta hajarakentamisen sijasta sekä maanomistajien tasapuolista kohtelua. Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Tutustu mielellään myös Kuntaliiton julkaisuun Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 €-1500 €. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai kun luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi

 

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Edellisestä poiketen Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus. Suunnittelutarvealueista voit lukea lisää maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:stä ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla 137 §:stä. Tutustu myös Vaasan kaupungin rakennusjärjestykseen ja Vaasan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille ja muille intressiryhmille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 85 € / naapuri.

Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa (voimassaoloaikaa ei voida jatkaa). Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Rakennus- ja ympräristölautakunnalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei se aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakentamisen tulee sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista.

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33), joiden tavoitteena on edistää asemakaavoitusta hajarakentamisen sijasta sekä maanomistajien tasapuolista kohtelua. Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Tutustu mielellään myös Kuntaliiton julkaisuun Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 €-1500 €. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai kun luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi