Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Moderni talo

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiselle tarvitaan asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella kun on odotettavissa yhdyskuntakehitystä, joka vaatii tarkempaa suunnittelua sekä alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ympäristöhaittoja. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan myös rakentamiselle, jonka ympäristövaikutukset edellyttävät kattavampaa arviointia kuin tavallinen lupamenettely.

Jos suunnittelet rakentamista rannalle, siirry suunnittelutarve ranta-alueella -sivulle.

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Edellisestä poiketen Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus. Suunnittelutarvealueista voit lukea lisää maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:stä ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla 137 §:stä. Tutustu myös Vaasan kaupungin rakennusjärjestykseen ja Vaasan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 65 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on, ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen tulee lisäksi sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33). Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 € -1500€. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50% lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi

 

Koko Vaasan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Edellisestä poiketen Vähänkyrön alueella suunnittelutarvealue on osoitettu rakennusjärjestyksen teemakartassa. Talousrakennukset ja pienet laajennukset eivät yleensä edellytä suunnittelutarveratkaisua, jos rakennuspaikalla on jo päärakennus. Suunnittelutarvealueista voit lukea lisää maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:stä ja rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueilla 137 §:stä. Tutustu myös Vaasan kaupungin rakennusjärjestykseen ja Vaasan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 65 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on, ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen tulee lisäksi sopia maisemaan eikä se saa vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuja ohjaavat mitoitusperiaatteet 19.4.2016 (§ 33). Periaatteet määrittelevät minne ja miten paljon rakentamista sallia.

Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 € -1500€. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50% lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi