Ohita valikko

Suunnittelutarve ranta-alueella

Kaavoitus on suljettu 3.–28.7.2023 eikä virkamiespäätöksiä tehdä heinäkuun aikana. Täydelliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa kaavoitukselle 29.5.2023 mennessä, jotta ehdimme käsitellä lupa-asiasi ennen kesätaukoa.

Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteella kaavoitus(at)vaasa.fi

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely.

 

Jos suunnittelet rakentamista muualle kuin saariston osayleiskaavan alueelle, siirry tähän.

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä ja poikkeamismenettelystä lain 23 luvussa.

Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely muun muassa silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus, kun rakennetaan korvaava päärakennus tai kun kyseessä on muita poikkeuksia osayleiskaavasta.

Poikkeamishakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille ja muille intressiryhmille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 85 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa (voimassaoloaikaa ei voida jatkaa). Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 €-1500 €. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai kun luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi

Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely muun muassa silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus, kun rakennetaan korvaava päärakennus tai kun kyseessä on muita poikkeuksia osayleiskaavasta.

Poikkeamishakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille ja muille intressiryhmille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 85 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa (voimassaoloaikaa ei voida jatkaa). Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 €-1500 €. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai kun luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50 % lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi