Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Suunnittelutarve ranta-alueella

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely.

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä ja poikkeamismenettelystä lain 23 luvussa.

Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely muun muassa silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus tai kun rakennetaan korvaava päärakennus.

Poikkeamishakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 65 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 € -1500€. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50% lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi

Rannalle rakennettaessa tarvitaan poikkeamismenettely muun muassa silloin, kun rakennetaan rakennuspaikan ensimmäinen rakennus tai kun rakennetaan korvaava päärakennus.

Poikkeamishakemus jätetään kaavoitukseen. Hakemuksesta on annettava tieto rakennuspaikan rajanaapureille. Naapureiden kuulemisen voi halutessaan jättää kaupungin tehtäväksi, jolloin siitä veloitetaan 65 € / naapuri.

Luvasta päättää kaavoitusjohtaja. Myönteinen päätös on voimassa kaksi vuotta. Sinä aikana on haettava rakennuslupaa, muutoin päätös raukeaa. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.

Hinnat: Suunnitteluratkaisun valmistelu maksaa 550 € -1500€. Erityistapauksissa lupamaksua voidaan korottaa esim. merkittävä kerrosalan lisäys tai luvan käsittely vaatii laajempia selvityksiä. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan 50% lupamaksusta.

Suosittelemme keskustelemaan yhteyshenkilön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Yhteyshenkilö Gun-Mari Back, puh. 040-7064514, sähköposti gun-mari.back(at)vaasa.fi
Vähänkyrön alueen yhteyshenkilö Jonas Åberg, puh. 040-1703278, sähköposti jonas.aberg(at)vaasa.fi