Ohita valikko

Palveluseteliyrittäjä

Ohjeita palveluseteliyrittäjiksi hakeutuville yrityksille.

Palveluseteli on Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa käytössä kotihoidossa, omaishoidon tuessa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelillä voi ostaa yksityisen palvelutuottajan palveluita myönnettyä henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa varten. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle kotipalvelulle ja omaishoidon sijaispalvelulle. Palveluseteli on käytössä myös koti- ja laitoshoidon tehostetussa palveluasumisessa.

KOTIHOIDON PALVELU

Vaasan kaupungin kotihoidon palvelusetelin menettelyohje. (pdf)

Hakemus palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi.  (word)

HENKILÖKOHTAINEN APU

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin asiapaperit (zip)

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja (doc)

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin tuntihinnat (doc)

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hakemus (doc)

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja (pdf)

 

Ohjeita palvelusetelipalvelutuottajille koskien palveluaikoja, palvelujen hinnoittelua ja vaana.fi -portaaliin tehtäviä kirjauksia:
Vaana Oy
www.vaana.fi

Vaana Oy, yrittäjien rekisteröitymiseen liittyvät kirjaukset
Lisätietoja:
Vaana asiakaspalvelu
puh. 040 172 3700
asiakaspalvelu@vaana.fi