Ohita valikko
Opiskelija tietokoneella

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset henkilön toimintakykyyn, parantaa toimintaan osallistuvan henkilön elämänhallintakykyä ja avata pitkään työttömänä olleelle väylä sijoittua jatkossa työmarkkinoille tai koulutukseen.

Sisältö

• Mielekästä ja riittävän vaativaa
• Tavoitteellista toimintaa
• Mitoitus henkilön toimintakyvyn mukaisesti
• Työtoimintapaikalla nimetty ohjaaja

Kesto

• Järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa
• Toimintapäiviä 1-4 viikossa
• Työaika 4 tuntia päivässä
• Keston porrastaminen: alkuvaiheessa toimintapäiviä / työtunteja vähemmän

Työtehtävät

Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

• toimistotöissä: kopiointi, postitus, lajittelu
• sairaaloiden, vanhustenhuoltolaitosten ja päiväkotien viriketoiminnassa,
ulkoilutuksessa ja ruokailussa
• siivous- ja keittiötöissä
• kiinteistöhuollon tehtäviä liittyen virastojen ja laitosten rakennusten sekä
piha-alueiden kunnostukseen ja niiden viihtyvyyden parantamiseen
• puistojen, metsien ja liikunta-alueiden kunnostusta
• kuljetuksiin liittyviä tehtäviä
• kädentaitoja vaativia tehtäviä eri aloilla

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Tiedusteluihin vastaavat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat: puh: 040 176 8198 & 040 525 0778.

Tietoturvasyistä emme asioi sähköpostitse.