Ohita valikko

Liftin linjasto ja reitit

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteinen alueellinen joukkoliikenne, Lifti, aloittaa toimintansa heinäkuussa 2022. Uudistus tähtää entistä sujuvampaan matkantekoon, lyhyempiin matka-aikoihin ja tiheämpiin vuoroväleihin erityisesti ruuhka-aikaan. Liftin linjasto julkaistaan jo nyt, jotta asukkaat ehtivät tutustua uusiin reitteihin ajan kanssa.

Liftin näkyvin muutos on siirtyminen nykyisistä pitkistä rengaslinjoista selkeisiin heilurilinjoihin, joissa bussit kulkevat edestakaisin samaa reittiä. Uudet linjat kulkevat lähes poikkeuksetta keskustan kautta, mikä lisää keskustan ylittävien suorien ja nopeiden yhteyksien määrää huomattavasti.

Heinäkuusta lähtien Vaasan seudun paikallisliikenne muodostuu kahdeksasta säännöllisesti ajettavasta heilurilinjasta, yhdestä suorasta työmatkaliikenteen vuorosta Västervikin ja Gerbyn alueelta Runsoriin sekä kahdesta kouluvuorosta.

Myöhemmin julkaistaan vielä seudulliset vuorot Maalahden ja Vähänkyrön suuntaan. Näiden liikennöinti hoidetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vaasan kaupungin yhteishankintana.

Tutustu uuteen linjastoon karttapalvelussa, josta löydät tarkemmat kuvaukset ja reitit jokaisesta linjasta.

Linja 1: Västervik – Keskusta – Liisanlehto

Linjan pituus: 21 km

Toinen Västervikin ja Gerbyn sekä Ristinummen välillä kulkevista runkolinjoista, joilla on keskustan ohella suora yhteys mm. keskussairaalaan. Västervikissä ja Gerbyssä linja palvelee alueen länsilaitaa.

Linja palvelee keskustan, Palosaaren, Hietalahden ja Länsimetsän kouluja sekä tulevaa Ravilaakson kaupunginosaa.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 1, 2, 7, 9 ja E3.

Siirry karttapalveluun

Linja 2: Västervik – Keskusta – Ristinummi

Linjan pituus: 20 km

Toinen Västervikin ja Gerbyn sekä Ristinummen välillä kulkevista runkolinjoista, joilla on keskustan ohella suora yhteys mm. Palosaarelle. Västervikissä ja Gerbyssä linja palvelee alueen itälaitaa.

Linja palvelee keskustan, Isolahden ja Palosaaren kouluja.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 1, 2, 7, 9 ja E1.

Siirry karttapalveluun

Linja 3: Västervik – Keskusta – Vaskiluoto

Linjan pituus: 11,5 km

Västervikin ja Gerbyn palveluja täydentävä linja, jolla on keskustan ohella suora yhteys Vaskiluotoon. Västervikissä ja Gerbyssä linja palvelee alueen keskiosaa.

Keskustan koulujen lisäksi linja palvelee hyvin Onkilahden koulua sekä kohtalaisesti noin kilometrin etäisyydellä Porvarinkadun koulua.

Linjan myötä joukkoliikenteen palvelutaso paranee huomattavasti erityisesti Vaskiluodossa.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 3, 13 ja E3.

Siirry karttapalveluun

Linja 4 ja 4V: Gerby (tori) – Palosaari – Keskusta – Lentokenttä

Linjan pituus: 19,4 / 20,9 km

Melaniemen itäisten osien runkolinja, jolla on suora keskustan ylittävä yhteys keskussairaalasta Palosaareen. Linja täydentää myös Airport Parkin joukkoliikennetarjontaa.

Linjan reitti palvelee myös tulevaa Ravilaakson kaupunginosaa.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 4, 10 ja 14.

Siirry karttapalveluun

Linja 5: Kråklund – Ristinummi – Teeriniemi – Keskusta – Keskussairaala

Linjan pituus: 10,6 km

Teeriniemen, Purolan ja Asevelikylän runkolinja, jolla on keskustan ohella suora yhteys keskussairaalaan ja Ristinummelle.

Linjan myötä joukkoliikenteen palvelutaso paranee huomattavasti erityisesti keskussairaalan alueella.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 15 sekä joiltain osin 7 ja 9.

Siirry karttapalveluun

Linja 6: Sepänkylä (Botniahalli) – Keskusta – Vaskiluoto

Linjan pituus: 10,7 km

Sepänkylän ja Kivihaan runkolinja, jolla on suora yhteys Vaskiluotoon. Linjaa voidaan tulevaisuudessa Mustasaaressa jatkaa Koivulahden tai Karperön ja Raippaluodon suuntiin.

Linjan myötä joukkoliikenteen palvelutaso paranee huomattavasti erityisesti Sepänkylässä ja nykyinen tunnin vuoroväli tihenee puoleen tuntiin.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyiset linjat 6 ja 13.

Siirry karttapalveluun

Linja 7 ja 7K: Länsiniitty – Keskusta – Liisanlehto

Linjan pituus: 14,4 / 14,2 km

Länsiniityn ja Asevelikylän runkolinja, joka täydentää myös Kivihaan joukkoliikennetarjontaa.

Linjan myötä joukkoliikenteen palvelutaso paranee huomattavasti erityisesti keskussairaalan alueella.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyisen linjat 3, 7, 8 ja 9.

Siirry karttapalveluun

Linja 8: Gerby (tori) – Pukinjärvi – Keskusta – Hietalahti

Linjan pituus: 11 km

Pukinjärven ja Kotirannan runkolinja, joka palvelee myös Hietalahden aluetta ja tulevaa Ravilaakson kaupunginosaa.

Linja korvaa kokonaan tai osalla matkaa nykyisen linjan 11.

Siirry karttapalveluun

Linja 9, Runsor Express

Airport Park – Västervik – Gerby

Linjan pituus: 21,2 km

Linja tarjoaa keskustan ohittavan nopean vuoron Västervikin ja Gerbyn alueilta Strömberg Parkin kautta Airport Parkiin työmatkaliikenteen kannalta tärkeimpinä töiden alkamis- ja päättymisaikoina.

Siirry karttapalveluun

Linja 10 ja 11, kouluvuorot

Linja 10, Västervik – Gerby – Porvarinkadun koulu

Linjan pituus: 12,3 km

Linja tarjoaa Västervikin ja Gerbyn alueelta suoran yhteyden Porvarinkadun koululle koulun alkamis- ja päättymisaikoina.

Siirry karttapalveluun

Linja 11, Västervik – Gerby – Keskusta

Linjan pituus: 13,6 km

Linja tarjoaa Västervikin ja Gerbyn alueelta suoran yhteyden keskustaan. Linja palvelee erityisesti Gerbyn, Länsimetsän, Isolahden, Onkilahden ja keskustan kouluja.

Siirry karttapalveluun