Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nainen meren äärellä

Kuntavaalit 2021

Vaasa, kunta, kaupunki luo perustan hyvälle, onnelliselle elämälle. Kunta muodostuu meistä kaikista ja me kaikki päätämme meidän asioista. Kuntavaalit ovat ennen kaikkea yksi tärkeimmistä lähidemokratian muodoista. Kuntavaaleissa valitaan edustajat kunnan toimielimiin, joissa päätetään meidän kaikkien arkeen vaikuttavista asioista. Vain äänestämällä voit vaikuttaa.

Pidä itsestäsi ääntä!

Vaasan kaupunginvaltuustoon valitaan vuoden 2021 kuntavaaleilla 55 jäsentä. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2025. Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kaupunkia koskevissa asioissa. Äänestämällä voit vaikuttaa esimerkiksi näihin asioihin:

  • Kaupungin talouden painopisteisiin ja siihen, mihin verorahaa käytetään.
  • Ilmastonmuutostyöhön ja hiilineutraaliuden toteutumiseen.
  • Tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin palveluihin sekä palvelujen sijaintiin ja määrään.
  • Kaupungin katujen, kuntatekniikan, puistojen ja ympäristön kunnossapitoon ja rakentamiseen.
  • Kaupunkilaisten hyvinvointiin ja sen tukemiseen.
  • Kaupungin houkuttelevuuteen ja toimivuuteen opiskelija-, työskentely-, matkailu- tai investointikohteena.

Miksi äänestää?

Kuntavaaleissa valitaan edustajat kaupunginvaltuustoon, joka valitsee jäsenet kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.
Äänestämällä voit vaikuttaa moneen asiaan, joka koskettaa arkeasi. Jokainen vaasalainen on vaikuttaja, palveluiden käyttäjä, arjen asiantuntija. Mikä on sinulle tärkeää?

Lue lisää
piktogrammi

Äänestäminen ja äänestyspaikat

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Voit äänestää joko varsinaisena äänestyspäivänä 13.6. tai ennakkoon 26.5.-8.6.

Lue lisää
Metsän istutus

Ehdokkaat

Kuntavaaleissa ehdolla olevat henkilöt eli ehdokkaat löytyvät Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta 15.5.2021 lähtien. Linkitämme tälle sivulle myöhemmin vaalikoneita, joiden avulla voi etsiä omaa ehdokasta.

Oikeusministeriön tietopalvelu
piktogrammi

Vaalitulokset

Kuntavaalien tulokset julkaistaan Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa. Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana. Kunnan keskusvaalilautakunta suorittaa äänten tarkastuslaskennan vaalipäivää seuraavana maanantaina ja vahvistaa vaalien tuloksen kunnassa vaalipäivää seuraavana keskiviikkona.

Tulospalvelu

Ajankohtaista

13.4.2021

Kuntavaalien siirto pidentää nykyisen kaupunginvaltuuston kautta

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.4.2021 muun muassa kuntavaalien siirtoa.

piktogrammi