Ohita valikko

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta 2024. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20. Ennakkoäänestys on 17.–23.1.2024. Mahdollinen toinen vaali pidetään 11.2.2024 ja ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024.

Mitä presidentinvaalissa valitaan?

Suomen ylimmät valtioelimet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto (hallitus). Presidentin toimikausi on kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Tasavallan presidentin tehtävistä ja toimivallasta säädetään pääasiassa perustuslaissa. Perustuslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi presidentti hoitaa hänelle muualla lainsäädännössä erikseen säädetyt tehtävät. Lue lisää presidentin tehtävistä täältä.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi.

Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

 

Kuka saa äänestää?

Suomessa toimitettavissa presidentinvaalissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Lue lisää äänioikeudesta https://vaalit.fi/aanioikeus

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään äänestäessään äänestyspaikalla. Kuvallinen henkilökortti riittää todistukseksi ennakkoäänestyspaikoilla eikä ilmoituskorttia tarvita, äänestäneet kuitataan koneellisesti.

Lue lisää äänestämisestä https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

Ehdokkaat

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa
1) ne puoluerekisterissä olevat puolueet, joiden ehdokaslistoilta on valittu presidentinvaalia edeltävissä eduskuntavaaleissa vähintään yksi kansanedustaja sekä
2) vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue ja valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Kukin puolue valitsee oman ehdokkaansa puolueen sääntöjen mukaisella tavalla. Puolueilla ja valitsijayhdistyksillä voi olla sama yhteinen ehdokas.

Ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa.

Ehdokasasettelu vahvistetaan Helsingin vaalipiirilautakunnassa 21.12.2023.

Ehdokkaat julkaistaan Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa: https://tulospalvelu.vaalit.fi/

 

Ennakkoäänestyspaikat Vaasassa 17.-23.1.2024

Visit Vaasan infopiste, Kauppatori 

17.1. – 19.1.2024 klo 10–20

20.1. – 21.1.2024 klo 10–16

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Prisma, Liisanlehto, Elementtitehtaantie 1

20.1. – 21.1.2024 klo 10–18

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Nuorisotalo Ristikka, Jyrsijänkatu 2

17.1.- 19.1.2024 klo 10–18

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Lemonsoft Stadion, Rantamaantie 6, etelänpuoleinen pääty

17.1. – 19.1.2024 klo 10–20

20.1. – 21.1.2024 klo 10–16

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Vähänkyrön Yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11 

17.1. – 19.1.2024 klo 10–18

20.1. – 21.1.2024 klo 10–15

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1 

17.1. – 19.1.2024 klo 10–20

20.1.2024 klo 10–15

22.1. – 23.1.2024 klo 10–20

 

Palosaaren kirjasto, Pikitehtaankatu 19–23

17.1. – 19.1.2024 klo 10–19

22.1. – 23.1.2024 klo 10–19

 

K-Citymarket Kivihaka, Kokkokalliontie 2–6

20.1 – 21.1.2024 klo 10–18

 

Toimistokontti

K-Market Sundom, Sundomintie 128                               17.1.2024 klo 10–20

Prisma, Kotiranta, Jukolantie 1                                          18.1. – 19.1.2024 klo 10–20

K-Supermarket Huutoniemi, Kuninkaantie 69                20.1. – 21.1.2024 klo 10–16

S-market Gerby, Västervikintie 2                                       22.1. – 23.1.2024 klo 10 – 20

 

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys tilataan viimeistään 16.1.2024 klo 16.00 osoitteesta kotiaanestys@vaasa.fi tai puhelimitse numerosta 040 480 4037.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa kotona äänestäneisiin ollaan yhteydessä puhelimitse ja tiedustellaan halukkuutta äänestää kotona presidentinvaalissa. Jos ilmoittautuu kotiäänestykseen vaalin ensimmäisellä kierroksella, voi samalla sopia myös mahdollisen toisen vaalikierroksen kotiäänestyksen ajankohdan.

 

Äänestyksen toimittamisesta laitoksissa ilmoitetaan laitoksille erikseen.

Vaalipäivän 28.1.2024 (ja mahdollisen toisen vaalipäivän 11.2.2024) äänestyspaikat Vaasassa

Äänestysalue                              Äänestyspaikka                         Käyntiosoite

01 Keskusta Pohjoinen                 Pohjanmaan museo                      Museokatu 3

02 Keskusta Etelä                         Taidehalli                                        Senaatinkatu 1 D

03 Keskusta                                   Kansalaisopisto Alma                   Raastuvankatu 31

04 Vöyrinkaupunki                      Onkilahden yhtenäiskoulu          Vuorikatu 11

05 Hietalahti                                 Hietalahden koulu                        Ravikatu 9

06 Palosaari                                  VAMK/Novia, ALERE                 Wolffintie 31

07 Vikinga                                     Vikinga skola                                Urheilukatu 10

08 Isolahti                                     Isolahden koulu                          Pallokatu 17

09 Uusi Gerbyn alue                   Länsimetsän koulu                     Länsimetsäntie 10

10 Gerby-Västervik                     Gerby skola                                  Västervikintie 27

11 Kotiranta                                  Borgaregatans skola                  Porvarinkatu 13-15

12 Asevelikylä-Teeriniemi         Purolan päiväkoti                       Lystitie 2 (Tiukutie 1)

13 Huutoniemi-Melaniemi       Huutoniemen koulu                   Mannerheimintie 41

14 Ristinummi-Kappelimäki    Nummen koulu                           Eräpolku 4

15 Haapaniemi-Vanha Vaasa   Variskan koulu                             Vanhan Vaasan katu 20

16 Suvilahti                                   Suvilahden koulu                        Teirinkatu 2

17 Sundom                                    Sundom skola                              Sundomintie 13

18 Tervajoki                                 Tervajoen koulu                          Malamontie 2

19 Kirkonkylä                              Savilahden yhtenäiskoulu         Savilahdentie 1-5

20 Merikaarto                             Merikaarron koulu                     Merikaarrontie 774

 

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024

Visit Vaasan infopiste, Kauppatori 

31.1.–2.2.2024 klo 10–20

3.2.–4.2.2024 klo 10–16

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Prisma, Liisanlehto, Elementtitehtaantie 1

3.2.–4.2.2024 klo 10–18

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Nuorisotalo Ristikka, Jyrsijänkatu 2

31.1.–2.2.2024 klo 10–18

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Lemonsoft Stadion, Rantamaantie 6, etelänpuoleinen pääty

31.1.–2.2.2024 klo 10–20

3.2.–4.2.2024 klo 10–16

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Vähänkyrön Yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11 

31.1.–2.2.2024 klo 10–18

3.2.–4.2.2024 klo 10–15

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1 

31.1.–2.2.2024 klo 10–20

3.2.2024 klo 10–15

5.2.–6.2.2024 klo 10–20

 

Palosaaren kirjasto, Pikitehtaankatu 19–23

31.1.–2.2.2024 klo 10–19

5.2.–6.2.2024 klo 10–19

 

K-Citymarket Kivihaka, Kokkokalliontie 2–6

3.2.–4.2.2024 klo 10–18

 

Toimistokontti

K-Market Sundom, Sundomintie 128                               31.1.2024 klo 10–20

Prisma, Kotiranta, Jukolantie 1                                          1.2.–2.2.2024 klo 10–20

K-Supermarket Huutoniemi, Kuninkaantie 69                3.2.–4.2.2024 klo 10–16

S-market Gerby, Västervikintie 2                                       5.2.–6.2.2024 klo 10–20

Vaalien tulokset

Ensimmäisen vaalin alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana.

Tarkastuslaskennan tuloksen tulee olla valmis tiistaina kello 10, jolloin kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät vaalipiirissä ja ilmoittaa äänimäärät Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka puolestaan vahvistaa ehdokkaille koko maassa annettujen äänten lukumäärät ja ilmoittaa ne oikeusministeriölle. Tämän jälkeen oikeusministeriö toteaa, järjestetäänkö toinen vaali vai ei.

Jos presidentinvaali ratkeaa jo ensimmäisessä vaalissa, valtioneuvosto toteaa tuloksen viipymättä yleisistunnossaan.

Toisen vaalin osalta menettelyt ovat pääosin samoja, paitsi että tarkastuslaskennan tulos vahvistetaan keskiviikkona kello 18 jälkeen. Valtioneuvosto toteaa vaalin tuloksen torstaina pidettävässä yleisistunnossaan.

Tasavallan presidentin virkakausi alkaa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä eli helmikuun alussa, jos vain yksi vaali toimitetaan, tai maaliskuun alussa, jos kaksi vaalia toimitetaan.

Vaalin tulokset julkaistaan Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa: https://tulospalvelu.vaalit.fi/