Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kotona 16

Arjen tuki ikäihmisille

 • Edistämme kotona tapahtuvaa pitkäaikaissairauden hoitoa ja seurantaa. Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Hoitotarvikejakeluun tarvitset lääkärin, sairaanhoitajan, avannehoitajan tai uroterapeutin lähetteen. Palvelu koskee ainoastaan vaasalaisia.

 • Järjestämme ikäihmisten kuljetuspalvelun Vaasassa kolmella senioribussilla. Kuljetuspalvelun järjestämisellä haluamme tukea ikäihmisten selviytymistä asioinnissa kodin ulkopuolella.

 • Palveluasuminen on asumista palvelutalon pienkodissa, jossa asukkaalla on käytössään oma huone ja pienkodin yhteiset tilat. Palvelutalomme ovat tarkoitetut ikääntyneille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan kotipalveluiden tuella.

 • Palveluneuvontaan kuuluvat hyvinvointia ja terveyttä edistävät käynnit, Ikäkeskuksen 77 vuotta täyttävien vaasalaisten terveystapaamiset, sekä yleistä palveluneuvontaa ja nettineuvontaa.

 • Tavoitteena on ennaltaehkäistä ikäihmisten kaatumisia ja niistä johtuvia vammoja.

 • Kotihoidossa tuemme ja vahvistamme ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaasalaisten itsenäistä, turvallista ja hyvää elämää.

 • Ryhmämme ovat suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Toiminnalla tuemme kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteenamme on asiakkaan toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen.

 • Päivätoiminnassamme järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

 • Asiakasryhmät on suljettu toistaiseksi koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Ryhmätoimintaan voivat osallistua kotona asuvat yli 65-vuotiaat vaasalaiset ikäihmiset.

 • Vaasan kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta. Sairaalassa toimii myös saattohoidon osasto.

 • SAS-toimisto (selvitä-arvioi-sijoita)

  SAS-toimisto on informaatio- ja palvelupiste, josta välitetään lyhyt- ja pitkäaikaiset hoitopaikat.

 • Helmen Hetkessä on ikäihmisille monenlaista ohjelmaa kuten bingohetkiä, musisointia, teemapäiviä ja liikuntaa. Palvelu on maksuton ja toimii ajanvarauksella. Tämän hetken tiedon mukaan Helmen Hetki aukeaa tammikuussa 2022.

 • Vanhussosiaalityössä tuemme 65 vuotta täyttäneitä vaasalaisia muun muassa informoimalla erilaisista palveluista, arvioimalla palvelujen tarvetta ja järjestämällä apua, jotta kotona asuminen onnistuu.

 • Haluatko tutustua uusiin ihmisiin ja tuottaa iloa ikäihmisille?
  Vapaaehtoistoiminnassa saat uusia kokemuksia, mielekästä tekemistä ja löydät uutta sisältöä arkeesi.

 • Muistipoliklinikka

 • Liikuntaneuvonta

 • Aikuisten ja ikäihmisten soveltava liikunta

 • Talous ja toimeentulo

 • Vanhusneuvosto

 • Apuvälinelainaamo