Ohita valikko

Kaatumispoliklinikka

Tavoitteena on ennaltaehkäistä ikäihmisten kaatumisia ja niistä johtuvia vammoja.

Kaatumispoliklinikan tavoitteena on ennaltaehkäistä kotona-asuvien yli 65-vuotiaiden kaatumisia ja niistä johtuvia vammoja. Yleisenä tavoitteena on ikäihmisen toimintakyvyn säilyttäminen ja edistäminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Lisäksi lisätä ikäihmisten ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisten vaaratekijöistä ja kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä.

Kriteereinä on, että henkilö on kaatunut viimeisen vuoden aikana kerran tai useammin, hänellä on kaatumispelkoa tai tasapaino-ongelmia. Kriteereihin ei kuulu liukkaudesta johtuva kaatuminen.

Palveluun hakeudutaan terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta tai asiakas voi itse soittaa ja ottaa yhteyttä fysioterapeutti puh. 040 5836738, sairaanhoitaja puh. 040 5962024.

Kaatumispoliklinikan toiminta tapahtuu sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tekemänä yhteiskotikäyntinä. Kotikäynnillä asiakkaalle tehdään laaja kaatumisvaaran arviointi.

Käynnillä fysioterapeutti haastattelee ja arvioi asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä erilaisten testien (mm. tasapaino-, kävelynopeus-, tuolista ylösnousu- ja puristusvoimatesti) avulla ja kartoittaa kotiympäristön turvallisuutta. Sairaanhoitaja haastattelee kaatumishistorian/-pelon päivittäisen toimintakyvyn, sairaudet, aistitoiminnot, lääkityksen, ravitsemuksen, mielialan ja tekee Ortostaattisen testin. Kotikäynnillä laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa toimintasuunnitelma uusien kaatumisten ehkäisemiseksi, joihin asiakas on valmis sitoutumaan. Tarvittaessa konsultoidaan geriatria.  Fysioterapeutti tekee tarvittaessa uuden kotikäynnin. Tarve uudelle kotikäynnille on yleensä liittynyt kotiharjoitusten ohjaamiseen tai apuväline- tai kodin muutostyötarpeeseen.

Kaatumisen syyt henkilöillä, joilla on kotihoidon lääkäripalvelu, selvitetään kotihoidon kautta.

Palvelu on maksuton.

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Osoite