Ohita valikko
Katunäkymä Vaasasta

Kotihoito

Kotihoidossa tuemme ja vahvistamme ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaasalaisten itsenäistä, turvallista ja hyvää elämää.

Kotihoidossa autamme ja ohjaamme niissä toimissa, joista henkilö ei itse suoriudu tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään. Tavoitteenamme on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Toteutamme kotihoidon palvelut tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Kotihoidon kriteerien täyttyessä myönnämme asiakkaalle lähtökohtaisesti kaupungin järjestämät säännöllisen kotihoidon palvelut sekä tukipalvelut. Asiakas voi halutessaan hankkia palvelut myös omarahoitteisesti.

Lisätietoja:
Koti-ja laitoshoidon organisaatiokaavio
Kotihoidon kriteerit 2018
Kotihoidon strategia 2018-2021
Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Uusi asiakas: Kartoitustiimi

Kartoitustiimi on osa kotihoitoa ja toimeenkuvaamme kuuluu kartoittaa kaikki uudet asiakkaat. Arviointivälineenä käytämme RAI-soft toimintakykymittaria. Tämän myötä kaikkien asiakkaiden avuntarve arvioidaan yhdenvertaisesti.

Tiimimme on moniammatillinen ja siellä työskentelee sairaanhoitaja, palveluohjaaja sekä toimintaterapeutti.

Ota yhteyttä:
arkisin klo 8.30-15.00 puh 06 325 2583
Fax 3171037

Kotihoidon asiakas

Tarjoamme asiakkaalle palvelutarpeen kartoituksen pohjalta henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Tähän sisältyy asiakaskohtaisesti tarvittava hoito, ravinnon saanti, kodin siistiminen sekä hygieniassa, vaatehuollossa ja lääkehoidossa avustaminen. Kotisairaanhoito voi tarvittaessa antaa kotihoidon hoitajien vastuulle myös sairaanhoidollisia tehtäviä.

Kotihoidon palveluneuvoja: arkisin klo 9−11 ja 12−14.30 puh. 06 325 2560
Kotihoidon palveluohjaajien puhelinajat ma klo 12-14, ti-pe klo 9-11
Alue 1-7 fax. 06 317 1078

Alue 1 Kartta kotihoidon alueesta 1 (pdf)
Keskusta pohjoinen, itä, puh. 06 325 2365
Keskusta länsi, puh. 06 325 2584

Alue 2 Kartta kotihoidon alueesta 2 (pdf)
Palosaari puh. 06 325 2386

Alue 3 Kartta kotihoidon alueesta 3 (pdf)
Ristinummi, Vanha Vaasa,Runsor, Höstvesi, Teeriniemi, Purola, Huutoniemi
puh. 06 325 2379
Kiilapalsta, Melaniemi puh. 06 325 2363

Alue 4 Kartta kotihoidon alueesta 4 (pdf)
Vöyrinkaupunki, Keskusta asema, Vuorikatu 2-4 asunnot 401-422 puh. 06 325 2584
Vuorikatu 2-4 asunnot 001-319 puh. 06 325 2586

Alue 5 Kartta kotihoidon alueesta 5 (pdf)
Vähäkyrö puh. 06 325 2363

Alue 6 Kartta kotihoidon alueesta 6 (pdf)
Hietalahti, Suvilahti, Korkeamäki puh. 06 325 2377

Alue 7 Kartta kotihoidon alueesta 7 (pdf)
Gerby, Kotiranta, Vetokannas, Asevelikylä, Impivaara puh. 06 325 2586
Sundom, Vaskiluoto puh. 06 325 2365

  • Alvar-kuvapuhelinpalvelun avulla useat kotihoidon ja Ikäkeskuksen asiakkaat saavat kotihoidon palveluja, viriketoimintaa, sosiaalista pääomaa sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

  • Kotihoidon tukipalvelut ovat asukkaan päivittäistä arjessa selviytymistä tukevia palveluja. Tukipalvelut ovat maksullisia.

  • Kotihoidon fysio- ja toimintaterapeutit vastaavat kotihoidon asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta.
    Kuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn ja elämänlaadun kohenemiseen ja avuntarpeen vähenemiseen sekä toimia ennaltaehkäisevänä.

  • Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn rajoittuneisuutensa vuoksi käyttämään itsenäisesti tai saattajan avustamana terveyskeskuksen palveluita.

  • Vanhustyön Avustajat toimivat kotona asuvien kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden tukena ja apuna arkisissa askareissa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä