Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

puhelin

Alvar-palvelu

Alvar-kuvapuhelinpalvelun avulla useat kotihoidon ja Ikäkeskuksen asiakkaat saavat kotihoidon palveluja, viriketoimintaa, sosiaalista pääomaa sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

Palvelu on merkittävä valtakunnallisesti, sillä vain Vaasassa videokuvapalvelua tuottaa yhdessä  kotihoito sekä Ikäkeskuksen yksiköt.

Kotihoidon palvelut

Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta hoitajat tekevät osan kotihoidon käynneistä virtuaalisesti. Kun hoitajan on aika tavata asiakas, hän soittaa asiakkaalle ja yhteys avautuu.

Asiakas näkee ja kuulee laitteen kautta hoitajan, joka keskustelee asiakkaan kanssa siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta asiakasta ohjataan toimimaan itsenäisesti kotonaan.

Kotihoidon toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen kanssaan sovittuihin palveluihin. Alvar-palvelun kautta ei kuitenkaan hoideta kaikkia kotihoidon käyntejä.

Ikäkeskuksen palvelut

Alvar-palvelussa asiakas pääsee kuvapuhelimen kautta esimerkiksi viriketoiminnan ohjaajan kanssa merenrantaan tai kuntohoitajan kanssa jumppaan.

Alvar-palvelun tuokiot ovat vuorovaikutteisia ja niiden sisältöjä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Tuokioita tehdään Alvar-palvelun omassa studiossa tai muualta eli usein sieltä missä tapahtuu.

Palvelussa on mukana myös Vaasan kaupungin muita yksiköitä, kuten päiväkoteja, kouluja ja museoita. Yhteistyötä tehdään myös seurakunnan, yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.

Teknistä osaamista ei tarvita

Palvelun käyttö onnistuu, jos asiakas kykenee puhumaan ja liikkumaan huoneistossaan. Teknistä osaamista ei tarvita.

Laitteet sijoitetaan asiakkaan kotiin niin, että laitteista näkee esimerkiksi olohuoneen tai keittiön sopimuksen mukaan. Laitteet asennetaan niin, että ne istuvat kodin sisustukseen, eivätkä haittaa asiakkaan liikkumista.

Ota yhteyttä

  • Palveluvastaava 040 5369024

  • Kotihoidon esimiesohjaaja 040 7638071