Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kotikuntoutus

Kotihoidon fysio- ja toimintaterapeutit vastaavat kotihoidon asiakkaiden kuntoutustarpeen arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta.
Kuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn ja elämänlaadun kohenemiseen ja avuntarpeen vähenemiseen sekä toimia ennaltaehkäisevänä.

Kotihoidon terapeutit

Kotihoidon alueilla työskentelevät terapeutit vastaavat uusien asiakkaiden kuntoutusjaksojen käytännön toteutuksesta sekä kotihoidon asiakkaiden arkikuntoutuksesta. Terapeuttien perustehtäviä ovat apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi sekä arkikuntoutuksessa ohjaaminen.

Kotikuntoutuksen asiakkaat valikoituvat kotihoidon asiakkaista RAI-toimintakykymittarin perusteella. RAI tehdään säännöllisesti kaikille kotihoidon asiakkaille, ja se osoittaa terapeuteille ne asiakkaat, joilla on parhaat edellytykset hyötyä kuntoutuksesta. Erityistilanteissa terapeutit voivat tehdä käyntejä myös muiden kotihoidon työntekijöiden pyynnöstä. Yhteistyö on tiivistä myös hoitohenkilökunnan sekä asiakkaiden omaisten kanssa.

Fysio- tai toimintaterapeutin ensimmäinen kartoituskäynti on asiakkaalle ilmainen, mutta sen jälkeen kaksi seuraavaa käyntiä maksavat 10 euroa/käynti. Jos hoitojakso jatkuu näiden käyntien jälkeen, ei käynneistä enää samalla hoitojaksolla veloiteta maksuja. Terapeutti arvioi alkavan jakson pituuden ja käyntiensä määrän ensimmäisellä käynnillään.

Kotiuttamistiimi

Kotiuttamistiimi tukee kotihoidon alueita erityisesti nopeissa kotiutuksissa sairaalasta, sekä tilanteissa, joissa avuntarve on oletettavasti lyhytaikaista. Fysioterapeutti tekee toimintakykykartoituksen jokaiselle kotiuttamistiimin asiakkaalle. Myös kotiuttamistiimi avustaa asiakasta oikeanlaisten apuvälineiden hankkimisessa ja tukee tehokkaassa kuntoutumisessa. Fysio- tai toimintaterapeutin toteuttaman kuntoutuksen tarve arvioidaan kotiuttamistiimissä jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Kotiuttamistiimiin asiakkaat tulevat sairaalan osastoilta.

 

Ota yhteyttä