Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Omaishoidon tuki

Omaishoidontuella tuetaan vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä iäkkäiden henkilöiden kotona asumista.

Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta omaishoitajalle sekä hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista ja tuesta. Hoitopalkkiota määrittäessä otetaan huomioon hoidettavan toimintakyky, tarvittavan hoidon määrä, sitovuus ja vaativuus.

Omaishoidontukihakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta käy ilmi hoidettavan päivittäinen avuntarve. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Hoidon on oltava sitovampaa ja vaativampaa kuin perhesuhteisiin liittyvä perheen jäsenistä huolehtiminen yleensä. Hoidon tarve selvitetään aina yksilöllisesti.

Vaasan kaupungin ja omaishoitajan välille laaditaan omaishoitosopimus. Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja siitä karttuu eläkettä. Omaishoidontukea maksetaan talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Kotihoidon vastuualue

Kotihoidon vastuualueena on yli 18-vuotiaat ja ikäihmiset.

Kotihoidon omaishoidon tuen hakemus (pdf)

Kotihoidon omaishoidon tuen kriteerit(pdf)

Läheislomituksen korvattavat kustannukset(pdf)

Lisätietoja omaishoidon ohjaajilta arkisin klo 9-11
puh. 040 530 4711 (sukunimi A-K) ja  puh. 040 836 9255 (sukunimi L-Ö sekä Vähäkyrö)

Vammaispalveluiden vastuualue

Vammaispalveluiden vastuualueina ovat kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä kaikenikäiset kehitysvammaiset henkilöt.

Sähköinen asiointi:      https://asiointi.vaasa.fi/web/guest/lomake_omaishoidontuki

Hakemus omaishoidon tuesta (pdf)

Kriteerit omaishoidontuen myöntämiseksi(pdf)

Läheislomituksen korvattavat kustannukset lapsi- ja perhesosiaalityö (pdf)

Läheislomituksen korvattavat kustannukset aikuisten sosiaalityö  (pdf)

Ohjeita omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa (pdf)

Lisätietoja:

Lapsi- ja perhesosiaalityö (perheessä alaikäisiä lapsia):

 • sosiaaliohjaaja, ohjaus ja neuvonta puh. 06 325 2953
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2321 (sukunimi A-I)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2547 (sukunimi J-O)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2602 (sukunimi P-Ö)
 • johtava sosiaalityöntekijä puh. 06 325 4398

Aikuisten sosiaalityö

 • sosiaaliohjaaja puh. 06 325 3957
 • sosiaaliohjaaja puh. 06 325 3959

Ota yhteyttä

Kotihoidon omaishoidontuen ohjaaja arkisin klo 9-11

puh. 040 530 4711 (sukunimi A-K) ja puh. 040 836 9255 (sukunimi L-Ö sekä Vähäkyrö)

Vammaispalveluiden vastuualue

Lapsi- ja perhesosiaalityö (perheessä alaikäisiä lapsia):

 • sosiaaliohjaaja, ohjaus ja neuvonta puh. 06 325 2953
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2321 (sukunimi A-I)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2547 (sukunimi J-O)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2602 (sukunimi P-Ö)
 • johtava sosiaalityöntekijä puh. 06 325 4398

Aikuisten sosiaalityö

 • sosiaaliohjaaja puh. 06 325 3957
 • sosiaaliohjaaja puh. 06 325 3959