Ohita valikko

Päivätoiminta ikäihmisille

Päivätoiminnassamme järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

Päivätoimintamme on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Päivätoimintamme soveltuu myös sellaisille henkilöille, jotka eivät pysty tai jaksa osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Taustalla voi olla mm. yksinäisyyttä, masentuneisuutta tai tarvetta sosiaalisille kontakteille. Tarjoamme myös muistisairaille sekä omaishoidettaville omat ryhmät.

Järjestämme päivätoimintaa Vuorikeskuksessa ja Palosaarentiellä Ruukinkartanossa. Tarjoamme kokopäiväistä (6h) ja puolipäivätoimintaa (3h joko aamu-tai iltapäivä) yhteensä viidessä eri yksikössä. Lisäksi osan päivätoiminnasta hankimme ostopalveluna Vaasanseudun muistiyhdistykseltä tai Förgätmigej i Vasa rf:ltä.

Toimintamme tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteenamme on tukea ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää heidän kotona asumiseen liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päivätoimintamme avulla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista tarjoamalla heille omaa aikaa sekä mahdollisuutta virkistymiseen ja lepoon. Teemme myös yhteistyötä mm. omaisten ja kotihoidon kanssa.

Päivätoimintamme ohjelmaan kuuluu monipuolista kuntouttavaa ryhmätoimintaa, ruokailua ja ulkoilua. Teemme myös ajoittain matkoja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Näistä tulee mahdollisesti erillinen osallistumismaksu. Kylvetyspalveluita tarjoamme vain erityistarpeesta.

Kokopäiväinen toimintamme maksaa 22,50 €/pvä ja puolipäivä toimintamme 13,00 €/pvä. Päivätoimintaamme järjestetään tarvittaessa kuljetus, joka maksaa 3,20 €/suunta. Asiakasmaksu kartuttaa maksukattoa. Käynnit laskutetaan jälkikäteen.

Päivätoimintaamme haetaan hakemuksella. Hakemuksen voi täyttää joko itse, omainen tai esim. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lomakkeestamme löytyy osoitetiedot lähettämistä varten. Valinnat ja päätökset päivätoimintamme myöntämisestä tekee Ikäkeskuksen SAS-toimisto. Päivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Hakemus Ikäkeskuksen päivätoimintaan

Omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Puhelinnumerot

  • Vuoritupa, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4)  040 357 9815

  • Muistola, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4), muistisairaiden ryhmät  040 487 4502

  • Ruusumäki, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4)  040 621 0816

  • Ruukinkartanon päivätoiminta (Palosaarentie 39)  040 126 1898

  • Puolipäiväryhmä Virkut, Ruukinkartano (Palosaarentie 39)  040 632 4197

  • Puolipäiväryhmä Päivänsäteet, Vuorikeskus (Vuorikatu 2-4)  040 357 9815

Osoite