Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Sairaalapalvelut

Vaasan kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta. Sairaalassa toimii myös saattohoidon osasto.

Vaasan kaupunginsairaalassa hoidetaan lyhyellä hoitojaksolla äkillisesti sairastuneita sekä kuntoutetaan potilaita, joiden sairaus ei vaadi erikoissairaanhoitoa. Hoidon tavoitteena on parantaa akuutti terveysongelma sekä vahvistaa potilaan toimintakykyä ja siten mahdollistaa kotona asuminen.

Sairaalassa toimii myös saattohoidon osasto sekä kotisairaala. Lue lisää kotisairaalasta.

Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä (osastot 5, 6, 7 ja 9) koronavirustilanteessa (15.9.2021)

Vierailut hoivayksiköissä ovat mahdollisia ja ne toteutetaan turvallisesti terveys huomioiden.

Yksikön johtaja tai vastaava vuorohoitaja antaa luvan tapaamisiin 1-2 läheiselle ja tapaamisista sovitaan mielellään etukäteen puhelimitse. Samassa yhteydessä läheiselle annetaan ohjeet turvallisen vierailun toteuttamiseen. Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygieniassa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen. Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta. Turvavälejä noudatetaan sekä muihin asukkaisiin että henkilökuntaan. Vierailut ja tapaamiset on syytä järjestää asukkaan huoneessa. Tarpeetonta liikkumista yleisissä tiloissa vältetään.

Henkilökunta voi ohjeistaa läheistä myös soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Toimintayksikön johtaja tai vastaava vuorohoitaja vastaa vierailujen toteuttamisesta. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla esimerkiksi silloin, jos yksikössä on todettu tartuntataudin altistustilanne.

Poikkeuksena ovat kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat henkilöt, joiden luo vierailut täytyy järjestää yllä mainittuja ohjeita noudattaen.

Lue täältä kaikki koronatilanteeseen liittyvät uutiset.

Vierailuajat

Vierailuaika joka päivä klo 14-16 ja 18-19, osastot 5, 6 ja 9.
Osasto 7 vapaat vierailuajat.

Osasto 5: puh. 040 537 9057, puh. 040 705 4818. Omaisille puh. 040 668 9988.
Osasto 6: puh. 06 325 1780, puh. 040 621 1235. Omaisille puh. 040 707 6532.
Osasto 7: puh. 06 325 1890, puh. 06 325 1891. Omaisille puh. 040 571 6226.
Osasto 9: puh. 06 325 1940, puh. 06 325 1941 ja puh. 040 627 9669.

Kotisairaala on toiminnassa 24/7, puh. 040 741 5950.

  • Kotisairaala on vaihtoehto sairaalahoidolle ja tarjoaa sairaanhoitoa kotona sekä palveluasumisyksiköissä. Toiminta on ympärivuorokautista. Kotisairaalahoitoon pääsy vaatii lääkärin lähetteen.

Yhteystiedot