Ohita valikko
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Sairaalapalvelut

Vaasan kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta. Sairaalassa toimii myös saattohoidon osasto.

Vaasan kaupunginsairaalassa hoidetaan lyhyellä hoitojaksolla äkillisesti sairastuneita sekä kuntoutetaan potilaita, joiden sairaus ei vaadi erikoissairaanhoitoa. Hoidon tavoitteena on parantaa akuutti terveysongelma sekä vahvistaa potilaan toimintakykyä ja siten mahdollistaa kotona asuminen.

Sairaalassa toimii myös saattohoidon osasto sekä kotisairaala. Lue lisää kotisairaalasta.

Vierailuajat

Osastoilla 5, 6 ja 9: vierailuajat klo 14-16 ja klo 18-19. Osasto 7: vierailuajat vapaat.

Osasto 9 on ns. akuutti geriatrinen osasto, joka tarjoaa kuntouttavaa, omatoimisuuteen tähtäävää lyhytaikaishoitoa. Tavoitteena on potilaan äkillisen terveysongelman hoitaminen ja toimintakyvyn koheneminen.

  • Kotisairaala on vaihtoehto sairaalahoidolle ja tarjoaa sairaanhoitoa kotona sekä palveluasumisyksiköissä. Toiminta on ympärivuorokautista. Kotisairaalahoitoon pääsy vaatii lääkärin lähetteen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Osasto 5: puh. 040 537 9057, puh. 040 705 4818.

  • Osasto 6: puh. 06 325 1780, puh. 040 621 1235. Omaisille puh. 06 317 7101.

  • Osasto 7: puh. 06 325 1890, puh. 06 325 1891. 

  • Osasto 9: Osastonhoitaja puh. 040 779 4929, kanslia puh. 06 325 1940 ja 06 325 1941, osastonsihteeri puh. 06 325 1942. Faksi 06 317 7430.​ 

  • Kotisairaala puh. 040 741 5950 (avoinna 24/7). 

Katso sijaintimme kartalla

Kartta alueesta

Rakennus 1, 5. kerros: Vuodeosasto 9
Rakennus 3, 4. kerros: Kotisairaala
Rakennus 5: Osastot 5, 6, 7