Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

SAS-toimisto (selvitä-arvioi-sijoita)

SAS-toimisto on informaatio- ja palvelupiste, josta välitetään lyhyt- ja pitkäaikaiset hoitopaikat.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joiden avun tarve on ympäri vuorokauden eivätkä kotiin saatavat palvelut enää riitä. Tehostettua palveluasumista voi hakea kirjallisesti tai suullisesti. Hakemus (pdf). Hakemus käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä mahdollisimman pian, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Hakemuksen käsittelyyn liittyy sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. Päätös lähetetään kotiin postitse.
Tehostetun palveluasumisen kriteerit koti- ja laitoshoidossa (pdf).

Lisätietoa: Sosiaalityöntekijä 0400 910 698

Lyhytaikaiset hoitopaikat (Intervallihoitopaikat)

Lyhytaikainen hoito on tarkoitettu tilapäistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta tarvitseville. Lyhytaikaista hoitopaikkaa voi hakea myös hoitavan omaisen levon vuoksi. Sopivaa paikkaa mietittäessä merkittävää on fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, eli avuntarve eri tilanteissa. Hoitoa voidaan järjestää tilapäisesti tai säännöllisesti tapahtuvana hoitona eli intervallihoitona.

Lyhytaikaista hoitoa ( intervalli) voi hakea oheisella hakemuksella.
Hakemus

Lyhytaikainen hoito ja intervallihoito Himalajan palvelutalo ja Ruukinkartano

Lisätietoa: Vastaava ohjaaja 040 868 4602

Lyhytaikainen hoito, kaupungin sairaala osasto 6

Lisätietoa: Sairaanhoitaja 040 715 5521

Päivätoiminta

Päivätoimintaan haetaan hakemuksella. Sen voi täyttää joko asiakas itse, omainen tai esim. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lomakkeesta löytyy osoitetiedot lähettämistä varten. Valinnat ja päätökset päivätoiminnan myöntämisestä tekee SAS-toimiston sairaanhoitaja.

Hakemus Ikäkeskuksen päivätoimintaan

Lisätietoa: Sairaanhoitaja 040 715 5521

Päätökset kotihoidon, päivätoiminnan, lyhytaikaishoidon (intervalli), tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon asiakasmaksuista tehdään asiakasmaksutoimistossa.