Ohita valikko

Vanhussosiaalityö

Vanhussosiaalityössä tuemme 65 vuotta täyttäneitä vaasalaisia muun muassa informoimalla erilaisista palveluista, arvioimalla palvelujen tarvetta ja järjestämällä apua, jotta kotona asuminen onnistuu.

Vanhussosiaalityössä tuemme iäkkäitä vaasalaisia, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Arvioinnilla ja ohjauksella sekä oikea-aikaisella kuntoutuksen, palveluiden ja hoidon järjestämisellä edesautetaan kotona selviytymistä. Asiakkaitamme ovat yli 65-vuotiaat pääasiassa kotona ja palvelutaloissa asuvat vaasalaiset ja heidän omaisensa tai muut läheiset.

Voit lähestyä meitä:

 • sosiaalisten ongelmien selvittämisessä
 • perhetilanteeseen, asumiseen tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa
 • taloudellisen tilanteen selvittämisessä (esim. rahavarojen riittämättömyys)
 • edunvalvojan hakemisessa

Ohjaamme, neuvomme ja autamme myös omaisia. Teemme tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Kotona ja palvelutaloissa asuvat sekä heidän lähiomaiset:

 • Keskusta, Hietalahti, Vaskiluoto, Sundom, puh. 0400 985 914
 • Vöyrinkaupunki, Palosaari, Vetokannas, Kotiranta, Isolahti, Gerby, Västervik, puh. 040 757 3389
 • Asevelikylä, Purola, Huutoniemi, Teeriniemi, Melaniemi, Ristinummi, Vanha Vaasa, Höstvesi, Korkeamäki, Suvilahti, puh. 040 758 0336
 • Vähäkyrö, puh. 040 480 2264

Vaasan kaupunginsairaalan asiakkaina olevat:

 • Osasto 9, puh. 0400 910 698
 • Osasto 7 puh. 0400 985 914
 • Osastot 5 ja 6 asuinalueen mukaan

Johtava sosiaalityöntekijä: puh. 040 480 2264