Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset piirtävät

Kehitysvammaisten iltapäivätoiminta

Järjestämme aamu-ja iltapäivätoimintaa 9-16 vuotiaille kehitysvammaisille ja autismikirjoon kuuluville lapsille ja nuorille kolmannesta luokasta peruskoulun loppuun. Aamu- ja iltapäivätoiminta seuraa koulujen lukuvuoden toiminta-aikoja. Järjestämme iltapäivätoimintaa kahdessa toimipisteessä, Ankkuri ja Poiju. Koulujen loma-aikoina järjestämme lomahoitoa perheiden tarpeen mukaan.

Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä kodin ja koulun kanssa, edistäen perheen kokonaisvaltaista jaksamista arjessaan. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen omien tarpeiden pohjalta.

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä lapsi-ja perhesosiaalityön sosiaalityöntekijään. Lapsella tulee olla voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu-ja iltapäivätoiminnan ja/tai lomahoidon myöntämisestä. Erityishuoltona järjestetty palvelu on perheelle maksutonta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan lukuvuosittain maaliskuun loppuun mennessä erillisellä lomakkeella jonka saa iltapäiväkodeista, lapsen koululta tai tulostamalla Ilmoittautuminen aamu-ja iltapäivätoimintaan.

Yhteystiedot