Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Puistokoti

Puistokoti sijaitsee lähellä Vaasan keskustaa. Koti muodostuu ryhmäasuntolasta ja tukiasunnoista ruotsinkielisille ja suomenkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on 14 asukaspaikkaa, joista kahdeksan paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista erillisissä asunnoissa.

Jokainen asukas huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen, avun, ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Asukkaita ohjataan ja tuetaan omatoimisuuteen niin kodin askareissa, kuin kodin ulkopuolella tapahtuvissa toiminnoissa/tehtävissä kunkin asukkaan omat voimavarat ja persoonallisuus huomioiden. Asukkaat osallistuvat myös erilaisiin harrastuspiireihin – kukin omien mieltymystensä mukaan. Myös matkat, retket, yhteydet omaisiin ja ystäviin värittävät ja virkistävät elämää. Puistokodin kolme tärkeintä arvoa on ihmisarvon kunnioitus, turvallisuus ja ammattitaito.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja ja seitsemän hoitajaa. Kodissa työskennellään ympärivuorokautisesti.