Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Verkkokoto

Verkkokoto sijaitsee Kotirannalla. Koti muodostuu ryhmäasuntolasta ja tukiasunnoista ruotsinkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on yhdeksän asukaspaikkaa, joista viisi paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista omissa erillisissä asunnoissa.

Painopiste toiminnoissa on hyvinvointi, toiminnallisen ja merkityksellisen arjen ylläpitäminen asukkaille. Jokainen asukas huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen, avun, ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Tavoitteenamme on tukea asukkaan yksilöllisyyttä ja selviytymistä itsenäisesti omassa asunnossaan. Verkkokodin kolme tärkeintä arvoa on ihmisarvon kunnioitus, turvallisuus ja ammattitaito.  ​

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja (yhteinen Puistokodin kanssa) sekä kuusi hoitajaa. Kodissa työskennellään ympärivuorokautisesti.

Yhdyshenkilöt

  • Johtava ohjaaja p. 040 588 5896

  • Verkkokoto p. 040 648 7052