Ohita valikko

Vammaisten henkilökohtainen apu

Järjestämme henkilökohtaista apua päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kodin ulkopuolisia toimintoja varten järjestämme apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei pienempi tuntimäärä turvaa välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaista apua järjestetään eri tavoilla:

 • Henkilökohtainen avustaja -järjestelmällä
  (Vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana.)
 • Palvelusetelillä (ks. ohjeet palveluseteliyrittäjille)
 • Ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta
 • Kaupungin omana toimintana

 

Sähköinen asiointi

Vammaispalveluhakemus

Soveltamisohjeet / henkilökohtainen apu

 • Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä

  Henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukainen tukimuoto. Henkilökohtainen avustaja tukee vammaisen henkilön itsenäistä elämää kotona ja kodin ulkopuolella.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lapsi- ja perhesosiaalityö (perheessä alaikäisiä lapsia):

 • sosiaaliohjaaja, ohjaus ja neuvonta puh. 06 325 2953
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2321 (sukunimi A-I)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2547 (sukunimi J-O)
 • sosiaalityöntekijä puh. 06 325 2602 (sukunimi P-Ö)
 • johtava sosiaalityöntekijä puh. 06 325 4398

Aikuisten sosiaalityö

Uudet asiakkaat: palvelutarpeen arviointi ma-pe klo 8-11 p. 040 575 3109

Muut voivat ottaa yhteyttä suoraan vammaispalveluun:
Sosiaalityöntekijöiden puh.aika ti-to klo 9-10 p. 06 325 2678 (sukunimi A-K + ruotsinkieliset) ja p. 06 325 4230 (sukunimi L-Ö + Vähäkyrö)

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden sosiaalityö

Sosiaaliohjaajat puh.aika klo 9-10 p. 06 235 3957 tai 06 325 3959