Ohita valikko

Vammaisten kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai autismi.

Kuntoutusohjauksesta tehdään kehitysvammaisten erityishuoltopäätös.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma kuntoutuksesta, jonka perusteella ohjausta haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Ohjaus on perheille maksutonta.

Kuntoutusohjaus on osa moniammatillista varhaiskuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja perheitä muuttuneessa elämäntilanteessa.

Asiakkaana ovat perheet, joissa on alle kouluikäinen erityistä tukea tarvitseva lapsi, jolle on tehty kehitysarviotutkimus.

Kuntoutusohjaus toteutuu lapsen kotona ja muissa arjen toimintaympäristöissä, osallistuen esim.  varhaiskasvatus-, kuntoutus-, opiskelu- ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan.

Kuntoutusohjaus on perheelle maksutonta. Ohjaus voidaan käynnistää uudelleen, kun elämäntilanne muuttuu esim. koulussa, työpaikalla tai kotona.

Kuntoutusohjaaja

  • kertoo sairauteen tai vammaan liittyvistä erityispiirteistä, kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista sekä ohjaa ja auttaa tarvittaessa palvelujen hakemisessa
  • arvioi ja kartoittaa asiakkaan kuntoutustarpeita ja kokonaistilannetta
  • osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä auttaa löytämään ratkaisuja kuntoutumista edistävien ratkaisujen löytämisessä
  • tavoitteena on löytää asiakkaan omat voimavarat sekä ohjata ja auttaa lähiympäristöä toimimaan kuntoutustavoitteiden mukaisesti
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Kuntoutusohjaajat:

Nanny Ahde p. 040 515 1186 tai 06 325 2649

Minna Sipola p. 040 152 6474 tai 06 325 2672

 

Sosiaalikeskus, Vöyrinkatu 46, 65100 Vaasa