Ohita valikko

Arjenhallinnan tukipalvelut

Arjenhallinnan tukipalvelut tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä neuropsykiatrisia haasteita omaaville ja kehitysvammaisille henkilöille suunnattuja arkielämän mielekkyyttä ja sujuvuutta parantavia palveluja.

Palveluiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itsestään uusia voimavaroja mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä ennalta ehkäistä laitoshoidon tarve.

Arjenhallinnan tukipalveluihin kuuluvat seuraavat palvelut:

Psykososiaalinen kotikuntoutus

Psykososiaalinen kotikuntoutus on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja neuropsykiatrisia haasteita omaaville vaasalaisille aikuisille.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on ohjata ja tukea asiakasta selviytymään kotona ja kodin ulkopuolella arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Palvelu perustuu palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Kotikuntoutukseen kuuluu lisäksi kuntouttavan asumisen tukiasuntoja.

Psykososiaalinen avokuntoutus

Psykososiaalinen avokuntoutus on psykoosisairautta sairastaville vaasalaisille aikuisille.

Avokuntoutuksen keskeisin palvelu on asiakkaan psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä lääkityksestä huolehtiminen. Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Avokuntoutuksen hoidon sisällöstä vastaavat psykiatri, kaksi sairaanhoitajaa ja mielenterveyshoitaja.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminta

Vaasan kaupunki tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille päivä- ja työtoimintaa kuntoutumisen tueksi.

Päivä- ja työtoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluna. Tarkoituksena on tarjota virikkeitä, sosiaalista kanssakäymistä, harrastustoimintaa ja tukea arkeen sekä työelämätaitojen vahvistamista.

Päiväkeskus Treffis on kaupungin oma toimintayksikkö ja se tarjoaa mahdollisuuden viettää raitista vapaa-aikaa kuntoutumisen tukena. Treffiksessä voi lukea päivä- ja aikakausilehtiä, käyttää internetpalveluita, kahvitella, laittaa omista tarvikkeista aterioita sekä pelata biljardia.

KUINKA OTAN PALVELUN KÄYTTÖÖN
Päiväkeskus Treffis
Raastuvankatu 28
65100 Vaasa

Ohjaaja Katja Raudasoja, p. 040 742 2391

Ostopalveluina:
Finvacon
Fyrrytupa
Kyläkeskus Kultanummi
Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisö Mahis
Tiimitupa
Työpaja Upseeri

Palveluyksikköjohtaja Noora Ekström

  • 06 325 2401

  • 040 718 0401

Kauppapuistikko 8, Vaasa