Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Arjenhallinnan tukipalvelut

Psykososiaalinen kuntoutus

Psykososiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa yksilön elämänhallintaa, selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä. Tarjoamme psykososiaalista kuntoutusta joko kotikuntoutuksena tai avokuntoutuksena.

Psykososiaalinen kotikuntoutus

Psykososiaalinen kotikuntoutus on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja neuropsykiatrisia haasteita omaaville vaasalaisille aikuisille.

Kotikuntoutuksessa ohjaamme ja tuemme asiakasta selviytymään kotona ja kodin ulkopuolella arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Palvelumme perustuu palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan.

Palveluun hakeudutaan sosiaalityön kautta, jossa yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma ja tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös palvelun aloittamisesta. Psykososiaaliset palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Kotikuntoutukseen tiimiin kuuluu seitsemän ohjaajaa ja yksi sosiaaliohjaaja.

Lisäksi kotikuntoutuksella on tarjota päihteettömiä, kuntouttavan asumisen tukiasuntoja.

Psykososiaalinen avokuntoutus

Psykososiaalinen avokuntoutus on suunnattu skitsofreniaa tai muuta psykoosisairautta sairastaville Vaasalaisille aikuisille.

Avokuntoutuksen keskeisimpänä palveluna on tukea asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä huolehtia lääkityksestä.

Palvelun piiriin tullaan Vaasan keskussairaalan psykiatrian yksiköstä, lääkärin lähetteellä. Avokuntoutuksen hoidon sisällöstä vastaavat meillä psykiatri, kaksi sairaanhoitajaa ja mielenterveyshoitaja.

Myös avokuntoutuksen palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia sekä maksuttomia.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivä- ja työtoiminta

Vaasan kaupunki tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille päivä- ja työtoimintaa kuntoutumisen tueksi.

Vaasan kaupunki järjestää päivä- ja työtoimintaa ostopalveluina. Tarkoituksena on tarjota virikkeitä, sosiaalista kanssakäymistä, harrastustoimintaa ja tukea arkeen sekä työelämätaitojen vahvistamista.

Ostopalveluita tuottavat:

Finvacon
Kyläkeskus Kultanummi
Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisö Mahis
Tiimitupa
Työpaja Komppis

Muut mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveysongelmat alkavat yleensä vähitellen. Kun huomaat, että tarvitset apua tai että läheisesi tarvitsee apua, ensisijaisesti yhteydenotto omaan terveysasemaan.

Akuuteissa tilanteissa virka-ajan ulkopuolella yhteyttä voit ottaa.

Päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja

Päivystys

Virka-aikoina saatavilla olevia muita mielenterveys- ja päihdepalveluita

Horisontti

Psykiatrian poliklinikka

 

Apua ja omahoito ohjeita mielenterveys- ja päihdeogelmiin löytyy myös Mielenterveystalon sivuilta

 

 

Palveluyksikköjohtaja Noora Ekström

Kauppapuistikko 8, Vaasa